Onderzoek: Maakt Kabinet Rutte haar beloften waar?

kabinet rutte 20 Jul 2011

Het Kabinet Rutte lijkt voor ondernemers veelbelovend. Het regeerakkoord staat vol met beloften aan ondernemers: de overheid gaat facturen op tijd betalen, ondernemers krijgen meer kans bij aanbesteden, de winstbelasting gaat omlaag en overbodige regels verdwijnen. De vraag is: gaat het kabinet dit waarmaken?

Ondernemersonderzoek D66
Nu het kabinet er bijna een jaar zit, doet oppositiepartij D66 deze zomer een onderzoek naar de mening van ondernemers over de economische situatie in Nederland en het kabinetsbeleid. Worden de beloften waargemaakt? Is het beleid in de praktijk merkbaar? Wat kan beter? Waar maken ondernemers zich zorgen over? Hoe gaat het met personeel en kredietverlening?

VNO-NCW Noord is als ondernemersorganisatie geinteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek. Daarom wijzen wij u graag op de D66 ondernemers enquête in de hoop dat u de korte vragenlijst wilt invullen.

Het onderzoek betreft twintig korte vragen en kost circa 5 minuten om mee te doen. Via deze link komt u direct bij de vragenlijst: http://bit.ly/r9mIT9

 Alle informatie wordt geanonimiseerd gebruikt en de resultaten van het onderzoek worden met alle deelnemers die dat willen, gedeeld.

Thema's

Partners