'Kabinet kiest voor sterk bedrijfsleven'

miljoenennota 16 Sep 2011

VNO-NCW Noord vindt het verstandig dat het kabinet kiest voor een sterk bedrijfsleven. “Daarnaast zijn wij blij dat er per saldo geen lastenverzwaringen op het bedrijfsleven afkomen”, aldus directeur Lambert Zwiers. “Dit zou een negatieve impact hebben op de economische prestaties van het bedrijfsleven en op de werkgelegenheid.”

Het bedrijfsleven in Noord-Nederland heeft al te kampen met hoge administratieve lasten, zoals onlangs is aangetoond door onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. “Er zijn te veel regels die een goede dienstverlening belemmeren. Als de kosten dan ook nog eens hoger zijn dan is de rest van het land, dan is dat niet goed voor ons vestigingsklimaat”, aldus directeur Lambert Zwiers.

Niet alleen blijven de lasten voor het bedrijfsleven gelijk aan wat in het Regeerakkoord is afgesproken, ook zet het kabinet grote stappen om de belastingheffing te vereenvoudigen door veel kleine heffingen te schrappen. Zo verdwijnen onder andere de verpakkingenbelasting en de grondwaterbelasting. Verder is VNO-NCW Noord verheugd dat ondernemers vanaf 2013 niet langer de heffing voor de Kamers van Koophandel hoeven te betalen. Zwiers: “Hier zijn veel ondernemers erg blij mee. Op jaarbasis bespaart het noordelijk bedrijfsleven hiermee zo’n 11 miljoen euro”.  

Voor het Noorden is het positief dat het kabinet het bedrijfsleven een leidende rol heeft gegeven binnen het topsectorenbeleid, waaronder het uitvoeren van fundamenteel onderzoek vanuit diverse topsectoren. “Dit betekent dat het noordelijk bedrijfsleven een zware stem moet hebben bij bijvoorbeeld het opzetten en inrichten van een Energy Academy in het Noorden”, aldus Zwiers.

VNO-NCW Noord vindt het teleurstellend dat het kabinet nog geen duidelijkheid heeft verschaft over het overdragen van de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) aan de regio. Zwiers: “Voor een krachtig en effectief regionaal beleid moeten bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in het Noorden gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de NOM”.

Thema's

Partners