Gezocht: bedrijven met ambities in China

china 15 Nov 2011

Creatieve Diagnose - Kunst als Medicijn
In het voorjaar van 2012 vindt in Drenthe een uitwisseling plaats tussen Chinese en Nederlandse kunstenaars. Dit gebeurt onder de titel Creatieve Diagnose – Kunst als Medicijn.
Voor deelname aan dit project is de Kamer van Koophandel Noord-Nederland op zoek naar twaalf Nederlandse bedrijven met ambities in China.

Wij zoeken bedrijven die:
- hun markt willen vergroten of ambities hebben te werken in of met China
- hun product of dienst op een speciale wijze onder de aandacht willen brengen
- die bereid zijn met andere bedrijven en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland een handelsmissie naar China te gaan ondernemen

Achtergrond
Wanneer je China en Nederland met elkaar vergelijkt als het op kunst en cultuur aankomt, lijken deze twee landen niet veel raakvlakken te hebben. Op zakelijk gebied zijn de verschillen even groot, zo niet groter. In beide landen huizen evenveel verschillende, eigenzinnige kunstenaars als ondernemers. Vierentwintig kunstenaars en twaalf ondernemers worden in het project Creatieve diagnose - kunst als medicijn samengebracht met het doel elkaar te versterken en de zakelijke betrekkingen aan te halen. De titel van het project verwijst naar het inzetten van kunst voor ingewikkelde economische zaken.

Praktische informatie
Het project vindt plaats van zaterdag 10 maart t/m 24 maart 2012 in Drenthee en in september/oktober 2012 in o.a. Beijing, China

De twaalf Chinese kunstenaars worden ondergebracht bij twaalf Nederlandse kunstenaars (en omgekeerd) en werken gedurende veertien dagen aan nieuwe kunstwerken. In maart 2012 maken twaalf  Nederlandse en twaalf Chinese kunstenaars kennis met twaalf Nederlandse bedrijven. De bedrijven presenteren hun dienst of product, waarna één Nederlandse en één Chinese kunstenaar daar met een kunstwerk op zal reageren of reflecteren.

De kunstwerken zijn een creatieve reactie op een product of dienst van een bedrijf dat zich verbonden heeft aan het project. De deelnemende bedrijven gaan met de kunstenaars op stap om ideeën en aanpak uit te wisselen en om hun bedrijf en producten in ondermeer China onder de aandacht te brengen.
De kunstwerken bijeengebracht in een eindtentoonstelling geven inzicht in zowel de overeenkomsten als verschillen tussen Chinese en Nederlandse kunstenaars en de interpretatie van hun werken op producten of diensten van de deelnemende bedrijven.

De gerealiseerde kunstwerken verhuizen zo mogelijk en nodig naar China. In China werken de vierentwintig kunstenaars voor Chinese bedrijven en worden opnieuw vierentwintig kunstwerken gerealiseerd. De Kamer van Koophandel Noord-Nederland werkt samen met K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur en de kunstenaars Hans Mes en Fokko Rijkens.

Wat levert deelname aan het project uw bedrijf?

  • Twee kunstwerken; één kunstwerk van een Nederlandse kunstenaar en één kunstwerk van een Chinese kunstenaar. De kunstwerken zijn een reactie of reflectie op uw product of dienst. Beide werken kunnen v oor eigen pr en marketingdoelen gebuikt worden. Het Chinese kunstwerk blijft in het bezit van uw bedrijf. Over het in bezit houden van het Nederlandse kunstwerk wordt overlegd tussen uw bedrijf en de Nederlandse kunstenaar.
  • Uitwisselingsmogelijkheden met China, tijdens ondermeer creatieve procesweken
  • Publiciteit (o.a. free publicity via media en websites)
  • Deelname mogelijkheid aan een handelsmissie naar China (september/oktober 2012)

Wat kost deelname uw bedrijf?

  • € 6.000,00 (excl. deelname aan de handelsmissie)
  • Kennismakingstijd met de kunstenaars
  • Tijd om samen met de kunstenaars op te trekken, om ideeën en aanpak uit te wisselen; hoe ondermeer de Chinese markt te betreden.

Selectie
Na een selectie van kunstenaars (welke heeft plaats gevonden) wordt een denktank van kunstenaars en bedrijven bepalend voor de uiteindelijke programmering van de activiteiten tijdens de periode in Nederland als in China.

Nadere informatie opvragen bij:
KvK    : Evert Jan Schouwstra, senior Trade Consultant: 088 5851000 of 06 22385902 of evertjan.schouwstra@kvk.nl
K&C   : Johan de Noord, directeur: 0592 336999 of 0611868780 of Johan@kcdr.nl

Thema's

Partners