€ 4,5 miljoen Interregsubsidie voor zes noordelijke projecten

snn_logo_2011_12 2 Dec 2011

Zes projecten hebben een totaal subsidiebedrag van € 18,7 miljoen gekregen uit het Europese fonds Interreg North Sea Region Programme. Daarvan komt een bedrag van € 4,5 miljoen terecht in Noord-Nederland. Interreg is een Europees subsidieprogramma voor Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Engeland en België waarin samengewerkt wordt in projecten op het gebied van de economie, het milieu, energie en leefbaarheid van steden en regio’s.

In het Grecor-project wordt gewerkt aan groen goederenvervoer tussen Scandinavië en Nederland. Hoe helpt ICT ouderen actief te blijven om zo problemen van de vergrijzing op de arbeidsmarkt, in de zorg en op de woningmarkt tegemoet te komen? Die vraag staat centraal in het iAGE-project. In het Prowad-project wordt samen met Denemarken en Duitsland een actieplan voor duurzaam toerisme voor de Waddenzee opgesteld. Binnen het AccSeas-project wordt een innovatief elektronisch navigatiesysteem ontwikkeld dat de kans op ongelukken op de drukbevaren Noordzee moet minimaliseren. SEEDS wil leegstaande bedrijfsgebouwen of braakliggende terreinen tijdelijk een nieuwe bestemming geven zodat deze weer economisch rendabel worden. Het project Energy Vision North Sea Region wil duurzame energie in de Noordzeelanden verder brengen, bijvoorbeeld door het opzetten van een netwerk van bedrijven en andere partijen op het gebied van energie rondom de Noordzee.

‘Innovatieve oplossingen’
Jacques Tichelaar, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, juicht de deelname van Noord-Nederland aan dit soort projecten toe: ‘Het gaat om relevante onderwerpen waar wij in het Noorden hard aan werken. Zoals transport en logistiek, krimp en vergrijzing en duurzame energie. Onderwerpen die niet ophouden bij de grens. De ervaring leert dat internationale samenwerking vaak innovatieve oplossingen oplevert waar we allemaal ons voordeel mee doen. Bovendien komt er geld voor de regio beschikbaar.’

Noordelijke deelnemers
Naast de provincies Groningen en Drenthe doen diverse gemeenten (Groningen, Assen, Emmen, Coevorden, Leek, Haren en Noordenveld) mee in de projecten. Ook kennisinstellingen, zoals de Noordelijke Hogeschool, de Hanzehogeschool en het Noorderpoortcollege, en enkele maatschappelijke organisaties (CMO Groningen en Drenthe en het Zorg Innovatie Forum) nemen deel.

Met deze zes nieuwe projecten komt het totaal aantal Interreg-projecten met Noord-Nederlandse deelname op 36. De helft van de kosten worden betaald door de Europese Unie, de andere helft betalen de partners zelf.

Partners