Discussie over noordelijk landsdeel in Groningen en Drenthe

jacques tichelaar 18 Jan 2012

Nadat eerder CdK Jacques Tichelaar bij de nieuwjaarsreceptie van de provincie Drenthe ervoor pleitte de rol van de provincie te heroverwegen, gaf ook Groninger gedeputeerde Mark Boumans aan voorstander te zijn van een noordelijk landsdeel.

Drenthe

Volgens Tichelaar moeten de provincies hun politieke rol heroverwegen. Het onderwerp is komende maand op de agenda van Provinciale Staten in Drenthe gezet. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie vroeg Tichelaar zich openlijk af wat de toekomst van provincies is. Hierbij moeten de noordelijke provincies verder gaan dan de huidige samenwerking en moet er met het oog op de bezuinigingen goedkoper en efficiënter gewerkt worden.

Tichelaar: "de identiteit van een Drent hangt niet af de provinciegrens. Een Drent voelt zich Drent vanwege zijn verbondenheid met het landschap, de streektaal, de gemeenschap. Met het weghalen van een provinciaal grenspaaltje verdwijnt niet de cultuur van een gebied. Bartje gaat dan heus niet plotseling Fries praten."

Groningen
Ook Groninger gedeputeerde Mark Boumans is voorstander van een noordelijke provincie. Dit bleek uit het weblog van Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD. Blok: "Deze zondag spreek ik in de fraaie Fraeylemaborg in Slochteren voor de VVD Groningen. Tot mijn genoegen pakken ook hier VVD-ers de handschoen op om te komen tot minder bureaucratie. VVD gedeputeerde Mark Boumans pleit voor het samengaan van de noordelijke provincies en ik beloof hem daarbij vanuit Den Haag te ondersteunen."

Mark Boumans reageerde tegenover RTV Noord over de voordelen van een noordelijke provincie: door de schaalvergroting zijn er minder politici nodig, besturen wordt daardoor goedkoper, en noordelijke eendracht maakt macht. Boumans wijst erop dat het bedrijfsleven en maatschappelijke instanties in Noord-Nederland de stap al hebben gemaakt. Volgens hem kan de politiek daar niet bij achter blijven.

En Friesland?
In Friesland zijn minder politieke voorstanders van een noordelijk landsdeel. Mark Boumans hoopt dat de culturele verschillen waar Friesland tegen aan lijkt te hikken, geen opstakel vormen: "culturele identiteit is niet hetzelfde als bestuurlijke identiteit".

Zie ook RTV Noord: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=106821
en RTV Drenthe: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71088/tichelaar-rol-provincie-heroverwegen

Foto: Jacques Tichelaar tijdens Nieuwjaarsreceptie provincie Drenthe.

Partners