Meeting EU-netwerk over hernieuwbare energie

eunetwerk 27 Jan 2012

De eerste bijeenkomst van het EU-netwerk voor Noord-Nederland in 2012 is gepland. Het thema van de bijeenkomst is (hernieuwbare) Energie.  

Drs. J.P.M. (Jan) Ros, Projectleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), zal een inleiding te houden naar aanleiding van zijn recente PBL-notitie: “Beleid voor klimaat en hernieuwbare energie: op weg naar 2050”. Klik voor meer informatie: http://www.pbl.nl/publicaties/2011/beleid-voor-klimaat-en-hernieuwbare-energie-op-weg-naar-2050.

Na de inleiding is er zoals gewoonlijk weer een informele borrel met volop gelegenheid om met elkaar bij te praten over nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Noord-Nederland. De netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 februari aanstaande vanaf 15.00 uur (een uur eerder dan gebruikelijk) in de bovenzaal van Grand-Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden (http://www.cafewouters.nl).

Aanmelden is mogelijk d.m.v. een mail aan Klaas Johan Osinga via klaasjohan@yahoo.com

Over het EU-netwerk
Het EU-netwerk Noord-Nederland brengt het Noorden en Brussel dichter bij elkaar brengen. Sinds oktober 2010 worden om de twee à drie maanden informele bijeenkomsten gehouden voor een brede groep ‘Eurofielen’: noorderlingen die privé of professioneel, vanwege beroep, hobby, politiek of maatschappelijke betrokkenheid iets met Europa hebben. Het netwerk zorgt er voor dat deze mensen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Bovendien is er altijd een interessante spreker over een actueel Europees onderwerp.

Partners