VNO-NCW verheugd over nieuwe aanbestedingswet

aanbestedingswet_bernard_wientjes 14 Feb 2012

VNO-NCW is zeer tevreden met de nieuwe aanbestedingswet, waarover dinsdag in de Tweede Kamer is gestemd. Met deze nieuwe wet krijgen ondernemers bij overheidsaanbestedingen eindelijk een eerlijke kans, aldus de ondernemingsorganisatie die zich hier al twintig jaar hard voor maakt.

Eerlijke kans
Volgens VNO-NCW is elk stukje lucht of ruimte dat ondernemers krijgen goed voor de economie. Zeker nu. Het gaat er niet om dat de overheid meer geld uitgeeft. Maar wél dat ondernemers een eerlijke kans maken op het geld dat wel wordt uitgegeven en tegen een faire inspanning, stelt de ondernemingsorganisatie.

Midden- en kleinbedrijf
Vooral de achterstand van het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan worden ingehaald, stelt VNO-NCW. Nu delven mkb-ondernemers vaak bij voorbaat het onderspit. Zo worden opdrachten nodeloos groot gemaakt. Ook worden er onredelijke omzeteisen gesteld of wordt er op vrijdagmiddag nog een extra vraag gesteld, waardoor een ondernemer het hele weekend nog paar man aan het werk moet zetten. Volgens ondernemingsorganisatie VNO-NCW zijn dit allemaal zaken die tot het verleden gaan behoren.

Bureaucratie aangepakt
De Tweede Kamer zet nu definitief een streep door onnodig clusteren of omzeteisen die 'door het dak gaan'. Ook wordt de bureaucratie aangepakt. In plaats dat een ondernemer een berg papierwerk moet meezenden met de inschrijving - zoals een uitreksel uit het handelsregister, certificaten, lijsten met ander verricht werk, omzet en andere financiële gegevens, insolventieverklaring, etcetera – komt er nu een eigen, uniforme verklaring. De ondernemer kan hierin aangeven dat hij aan de eisen voldoet. Pas na het winnen van de opdracht moeten de feitelijke bewijsstukken worden overlegd.

Bron en meer informatie: www.vno-ncw.nl

Partners