VNO-NCW Noord: 'Kies voor toekomstbestendig Thialf'

thialf heerenveen 21 Feb 2012

Met belangstelling volgt VNO-NCW Noord de ontwikkelingen rondom ijsstadion Thialf in Heerenveen, waarbij provincie en gemeente werken aan de toekomst van Thialf. VNO-NCW Noord ondersteunt de ambities om een toekomstbestendig stadion te ontwikkelen en vraagt de provincie te kiezen voor het scenario dat de meeste economische waarde op de lange termijn vertegenwoordigt.

Wij hebben kennis genomen van het feit dat de colleges van provincie en gemeente een voorkeur hebben voor nieuwbouw en de voordelen die een nieuw ijsstadion met zich meebrengen. Een Nieuw Thialf heeft de ambitie om het meest duurzame stadion ter wereld te worden, is interessant voor marktpartijen om te participeren en biedt de mogelijkheid om de ijshal zelfvoorzienend te maken. VNO-NCW Noord vraagt de provincie om dit scenario in samenspraak met het bedrijfsleven verder te ontwikkelen, zodat de voordelen met cijfers kunnen worden onderbouwd. Hierdoor kan een weloverwogen beslissing worden gemaakt of nieuwbouw de voorkeur moet krijgen boven vernieuwbouw.

Noord-Nederland en Friesland in het bijzonder heeft belang bij een structuurversterkend Thialf-stadion, waarmee de internationale positie van Nederland als schaatsland wordt versterkt. In de afgelopen jaren is mede dankzij Thialf een positief imago ontwikkeld van Nederland als schaatsnatie en we moeten de ambitie hebben om deze te behouden. Door de positie van Sportstad Heerenveen te versterken, kan bovendien een vliegwieleffect ontstaan wat zorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat.

Wat hiervoor nodig is, is een duurzame en innovatieve keuze met een goede economische onderbouwing. Een nieuw Thialf dat aansluit bij de ambities van Friesland-Nederland om dé energieregio van Europa te worden. Aan de colleges vragen wij om hiervoor een scenario te ontwikkelen waarbij de lange termijn voorop staat. Een scenario dat ambitie uitstraalt, maar ook van realiteitszin getuigt. VNO-NCW Noord is desgewenst bereid om hierin mee te denken en wil graag betrokken worden bij de ontwikkelingen rondom Thialf.

Partners