Actieplan Techniek moet jeugd voor techniek interesseren

techniek_actieplan 17 Apr 2012

VNO-NCW Noord is blij met het Actieplan Techniek van het kabinet. Dit plan, waarvoor 19 miljoen euro beschikbaar is, moet jongeren ervan overtuigen dat een technische carrière toekomst heeft. Door de impopulariteit van technische vakopleidingen dreigt er in 2016 een tekort aan 170.000 technici.

Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Tegelijk gaan veel technici binnenkort met pensioen. Vanaf 2016 ontstaat hierdoor een tekort van 170.000 technici, zoals dakdekkers, bankwerkers en storingmonteurs. Er moeten dus meer en betere bèta- en technologiegediplomeerden komen, stellen de negen topsectoren in het Masterplan Bèta en Technologie.

In een reactie op dit advies stelt het kabinet voor om meer voorlichting te geven op scholen over de carrièremogelijkheden binnen de (bèta-)techniek. Techniek heeft vaak een onterecht imago, stelt minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs. Daarnaast zal volgens het kabinet gewerkt worden aan professionalisering van docenten, die over up-to-date kennis van de beroepspraktijk moeten beschikken. VNO-NCW is blij dat het techniekonderwijs beter en aantrekkelijker wordt door vernieuwende vormen van technisch onderwijs aan te bieden, zoals de vakmanschapsroute en de technologieroute.

Om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, zal de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen worden vergroot. En het studievoorlichting voor studenten wordt verbeterd. Ook wordt ingezet op versterking van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. In het kader van de profilering van het aanbod aan mbo- en hbo-opleidingen wordt er 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Centres of Expertise (hbo) en Centra voor Innovatief vakmanschap (mbo).

Experience Center
VNO-NCW Noord directeur Lambert Zwiers pleit in een interview met Radio Drenthe voor de komst van een Experience Center in het Noorden op technisch gebied, bijvoorbeeld rondom het LOFAR project in Drenthe. Met een dergelijk Experience Center, zoals dat ook in de Eemshaven is op het gebied van Energie, moet de jeugd enthousiast gemaakt worden voor Techniek. Benieuwd naar het interview? Klik hier.

Meer weten over het standpunt van VNO-NCW? Klik hier.

Thema's

Partners