'Stel landsbelang centraal'

Rutte_binnenhof 23 Apr 2012

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden dat de politieke partijen over hun eigen schaduw heen moeten stappen en moeten samenwerken. 'De vraag wanneer verkiezingen moeten worden gehouden, is ondergeschikt aan het landsbelang, dat nu voorop moet staan', stellen de ondernemingsorganisaties gezamenlijk.

Kredietwaardigheid
Er moet een begroting komen waarmee Nederland in 2013 op een overheidstekort van drie procent uitkomt. Verlaging van de Nederlandse kredietwaardigheid die dreigt bij uitblijven van zo’n pakket vergroot de problemen alleen maar verder. De reputatie van Nederland als financieel degelijk land staat op het spel.

Pensioenwetgeving
De ondernemingsorganisaties pleiten verder in ieder geval voor structurele maatregelen op het gebied van de woningmarkt en de pensioenen. Daartoe moet de pensioenwetgeving die nu bij de Eerste Kamer ligt, snel worden afgerond.

Bron: www.vno-ncw.nl

Thema's

Partners