'Dit akkoord is essentieel voor Europa'

wientjes_bezuinigingsakkoord 27 Apr 2012

'Het nieuwe begrotingsakkoord is beter dan het Catshuisakkoord.' Dat stelt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in een interview met Forum. Hij is met name te spreken over de hervormingen die het akkoord biedt op het gebied van de arbeidsmarkt, de pensioenen en de woningmarkt. 'Dit akkoord zou de basis kunnen zijn voor het coalitie-overleg na de verkiezingen.' Wientjes vindt het jammer dat de PvdA niet mee is gegaan met het akkoord. 'Voor de stabiliteit van het midden was dat nog beter geweest.'

Wientjes noemt het akkoord essentieel voor Europa. 'Het zou een heel slecht signaal zijn geweest als juist Nederland politiek niet in staat was geweest om de noodzakelijke maatregelen te nemen om het tekort terug te brengen naar 3 procent.' Ook voor de financiële markten is dit akkoord volgens de VNO-NCW-voorzitter belangrijk. 'Ik hoop van harte dat het aangetaste vertrouwen in Nederland nu in razend tempo hersteld wordt. Dat Nederland weer het terechte imago krijgt van een betrouwbare partner met een ondernemend klimaat.'

Pijnpunten 
Voor ondernemers zitten er echter ook pijnpunten in het pakket. 'Het doet pijn bij ondernemers. Het doet pijn bij iedereen. Het is alleen zo verdeeld, dat het zo min mogelijk schade toebrengt aan de groeikracht en de internationale positie van Nederland. Het brengt ons stabiliteit. En dat is voor ondernemers het allerbelangrijkste.'

Wientjes betreurt het dat het pensioenakkoord niet volledig wordt overgenomen. 'Gelukkig wel de premiestabilisatie en de koppeling aan de levensverwachting. Toch is het jammer, we hadden er afspraken over gemaakt met de vakbeweging en we zijn gewend om ons aan afspraken te houden.'

Ook noemt hij het niet goed dat de lasten voor werkgevers verhoogd worden via premies en belastingen. 'Gelukkig zijn de meeste verhogingen tijdelijk. We zijn ook niet blij met de bankenbelasting. Er lag echter een motie in de Kamer om die op te trekken naar 1 miljard, dat is nu 600 miljoen geworden, dus ook hier kunnen we zeggen: het glas is halfvol.'

Thema's

Partners