Bouwend Nederland: 'Niet meer arbeidsplaatsen verliezen'

bouw_baanverlies 21 Mei 2012

Bouwend Nederland Regio Noord roept gemeenten op samen te werken aan een begin van herstel in de bouw en infra. Sinds het uitbreken van de crisis, in september 2008, zijn de bouw- en infrasector bijzonder hard geraakt. In Groningen, Fryslân en Drenthe zijn er inmiddels ruim 3000 bouw-cao-arbeidsplaatsen verloren gegaan. Dat is een daling van 20%. Gezien de grote economische spin-off van de bouw wordt het totale verlies aan bouwgerelateerde arbeid minimaal op het dubbele geschat. Bouwend Nederland wil deze ontwikkeling, samen met de gemeenten, nu een halt toeroepen.

Het Rijk heeft de nadelige gevolgen van de crisis voor bouw- en infrasector iets weten te beperken door maatregelen, zoals de BTW-verlaging en de verlaging van de overdrachtsbelasting. Veel gemeenten hebben mede geprofiteerd van de zogenaamde Van der Laan-gelden en de noordelijke provincies hebben met versnellingsagenda’s een bijdrage geleverd aan behoud van werkgelegenheid. Ook een beperkt aantal gemeenten in de noordelijke provincies heeft stappen gezet om de bouwproductie aan de gang te krijgen. Sociale partners in de sector hebben zelf de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het anticyclisch opleiden. In het Noorden hebben 123 bedrijven meegedaan, met meer dan 28.000 scholingsdagen voor meer dan 1000 werknemers in de bouw.

Daarom wil Bouwend Nederland Regio Noord met de gemeenten in gesprek. Drie onderwerpen staan nadrukkelijk op de agenda:
- Versterk de inzet op verduurzaming en energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en in uw eigen gebouwen.
- Laat de kwaliteit van de (wegen)infrastructuur niet (verder) afglijden; houd onderhoud van infrastructuur op niveau.
- Bied ruimte voor flexibele en marktgerichte duurzame nieuwbouw met een lager overheidsaandeel in de stichtingskosten.

Een groot aantal van de voorstellen die Bouwend Nederland Regio Noord met de gemeenten wil bespreken, kost niet direct geld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verstandige toepassing van ‘Social Return on Investment’. Uiteraard snapt Bouwend Nederland Regio Noord de positie waar gemeenten in zitten. Het is dan ook geenszins de intentie om voorbij te gaan aan de crisismaatregelen en gemeentelijke maatregelen die zijn genomen. Wel is het doel, dat gemeenten en bouw- en infrabedrijven samen bekijken hoe we in de noordelijke provincies een prettig woon- werk- en reisklimaat kunnen behouden.

Partners