'Europa onmisbaar voor de regio'

eudebatnn 7 Sep 2012

Europese politici zijn in staat hun verschillende zienswijzen te overbruggen, ondanks grote verschillen tussen partijprogramma’s. Vijf europarlementariërs en één senator bleken allen in staat een realistisch en pro-Europees verhaal te vertellen op een verkiezingsbijeenkomst over Europa in Heerenveen op 6 september. Aan het kwalitatief hoogstaande debat namen deel: Gerben-Jan Gerbrandy (D66), Eric Smaling (SP), Thijs Berman (PvdA), Esther de Lange (CDA), Bas Eickhout (GroenLinks) en Jan Mulder (VVD).

De eurocrisis kwam uitgebreid aan bod. Esther de Lange zei: “onze pensioenfondsen hebben grote belangen in Zuid-Europa. Redding van die landen is dus in ons belang”. Ook Eric Smaling (kandidaat SP Tweede Kamerlid) bleek geen voorstander van terugkeer naar de gulden. Thijs Berman (PvdA): “de PVV heeft het niet aangedurfd een terugkeer naar de gulden te laten doorrekenen door het Centraal Plan Bureau, want dan waren hun koopkrachtplaatjes aanzienlijk verslechterd”
 
Onder de circa 120 aanwezigen waren veel boeren, die vragen stelden over de veranderingen in het Europees Landbouwbeleid, mestbeleid en voedselpolitiek. ‘Groene’ belangen – wat is groen? – werden stevig maar wel op eigen wijze verwoord door De Lange en Eickhout. Jan Mulder legde uit waar de Europese Unie nu staat in de vaststelling van het meerjarenbudget 2014-2020. “Dit onderwerp is heet”, concludeerde debatleider Koos van Houdt. 

Noordelijke akkerbouwers die begin september waren getroffen door overstromingen als gevolg van hevige regenval, vroegen aandacht voor de bruinrot. Doordat in de slootranden het plantje bitterzoet volop groeit, kan de bruinrotbacterie er zich handhaven. De overstromingen maken een groot areaal pootaardappelen ongeschikt voor de export en zorgen dus voor een grote schadepost voor de boeren. De kans op overstromingen moet verkleind worden en de bruinrotbesmetting van het oppervlaktewater teruggedrongen.

Jan Mulder mocht van discussieleider Koos van Houdt uitleggen hoe Nederland volgens de VVD een verlaging van twee miljard euro op de Nederlandse geldafdracht aan Brussel gaat organiseren. Mulder: “ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat geen enkele partijprogramma na de verkiezingen volledig uitgevoerd wordt”. Esther de Lange: “de VVD van Rutte speelt met vuur door minder aan Europa te willen afdragen. Daarmee zet je Nederland achteraan in de rij als het gaat om het uitdelen van onderzoeksgelden”. Berman: “Nederland is netto betaler. Wees blij dat we niet zo arm zijn als de Grieken. Wij blijven netto betaler”.

Bas Eickhout kreeg de vraag waarom Nederland volgens GroenLinks strengere dierenwelzijnsnormen moet aanhouden. Eickhout: “Nederland moet het hebben van zijn koploperspositie, ook op dit terrein”. Gerbrandy kreeg kritiek uit de zaal toen hij boeren vergeleek met ambtenaren: “ze kunnen net als ambtenaren niet zonder Europees geld. Volgens mij willen boeren dat zelf ook niet”.

De politici spraken uitgebreid over de voedselvoorziening in de wereld. Alleen Eric Smaling toonde zich voorstander van ‘voedselsoevereiniteit’, volgens hem een middel om toekomstige voedseltekorten in Europa te voorkomen. Smaling: “Europa is nu te afhankelijk van importen”. Gerbrandy verdedigde het D66-voorstel om de provincies op te heffen ten gunste van ‘landsdelen’: “voor meer bestuurskracht”. Hij kreeg de handen er niet voor op elkaar en moest het debat als eerste weer verlaten, terug naar het verre Den Haag.

Het debat werd georganiseerd door het EU-netwerk voor Noord-Nederland, met steun van het Informatiebureau van het Europees Parlement in Den Haag. Dit was de tiende activiteit van het netwerk, dat bestaat sinds oktober 2010. Het netwerk is een initiatief van de Europese Beweging Nederland en LTO Noord – Europe Direct.

Thema's

Partners