Uitnodiging KlimaEnergie 2020

business meets twente 29 Okt 2012

De VNDU, het Verbond van Nederlandse en Duitse Ondernemingen, waarvan ook VNO-NCW Noord deel uitmaakt, organiseert samen met de EUREGIO een ondernemersbijeenkomst rond het thema klimaat en energie. Leden van VNO-NCW Noord zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

donderdag 15 november 2012 om 13.00 uur
op de “Business meets Twente” in Go Planet Expo Hall in Enschede,
Colosseum 70, 7521 PT Enschede.


Energie wordt een steeds belangrijker thema en biedt ook grensoverschrijdend steeds grotere perspectieven voor u als ondernemer:
-       de energieprijzen stijgen al jaren
-       het totale energiegebruik daalt niet
-       binnen de huidige energie-infrastructuur is het soms moeilijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Echter, het opzetten van smart grids in combinatie met elektromobiliteit biedt hier nieuwe kansen. Nederlandse en Duitse ondernemers, deskundigen en bestuurders zullen hiertoe nieuwe mogelijkheden schetsen. Een en ander krijgt mede vorm via het INTERREG IV A-project bij EUREGIO getiteld “KlimaEnergie 2020”.

De VNDU hoopt tezamen met de ondernemersorganisaties in de Nederlands-Duitse grensregio een verdere impuls te mogen geven aan dit thema en acht deze bijeenkomst op de “Business meets Twente” hiervoor een geschikt moment.

U kunt u online aanmelden voor deze bijeenkomst en krijgt vervolgens kosteloos een toegangsbewijs. Kijk hiervoor op http://www.businessmeetstwente.nl onder het kopje 'Bezoekers info'. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Graag ontmoeten wij u op deze KlimaEnergie 2020-meeting op 15 november a.s. in Enschede.

Partners