Pitches op tiende netwerkdag Sensor Universe

sensor universe 6 Nov 2012

Sensor Universe biedt tijdens haar tiende netwerkdag op donderdag 13 december een platform aan 12 ondernemers die zich willen onderscheiden met nieuwe sensortoepassingen. De pitches moeten een relatie hebben met sensortechnologie. Ook moeten de concepten praktisch toepasbaar zijn. In het bijzonder worden ondernemers opgeroepen die producten presenteren op het snijvlak van sensortechnologie met energie, watertechnologie, healthy ageing en agrifood.

De aansluiting bij deze thema’s is niet toevallig gekozen. Het zijn naast sensortechnologie de vier andere noordelijke economische speerpunten. Met de keuze voor deze thema’s wil Sensor Universe bijdragen aan het profiel van Noord-Nederland als innovatieve regio, waarbinnen de vijf clusters nauw samenwerken. Daarnaast ziet ze de pitches als een goede mogelijkheid om het belang van het MKB te benadrukken als ruggengraat van de noordelijke economie. De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in het Hanze Institute of Technology aan de Industrieweg in Assen en begint om twaalf uur met een lunch.

De concepten zullen tijdens de bijeenkomst worden gepresenteerd aan een deskundige jury. Daarvoor krijgen de ondernemers drie minuten de tijd. De vijf beste ideeën worden gehonoreerd met een plaats in de finale die volgend voorjaar wordt gehouden. In de aanloop naar de eindronde krijgen de finalisten begeleiding van gepokte en gemazelde ondernemers om hun concepten zo goed en zo overtuigend mogelijk over het voetlicht te brengen. Ook worden ze getraind in het opstellen van businessplannen, strategiebepaling en het maken van een juiste analyse van de markt. Behalve eeuwige roem is er voor de uiteindelijke winnaar ook geld beschikbaar om zich als ondernemer te vestigen in het Hanze Institute of Technology in Assen en worden kennisvouchers beschikbaar gesteld. Die kunnen worden besteed bij noordelijke kennisinstellingen.

Aanmelden
Vanaf nu is het mogelijk voor ondernemers om zich aan te melden voor deelname aan de pitches. De deelname staat open tot 20 november. Wie wil deelnemen aan de pitches kan zijn of haar inschrijving richten aan info@sensoruniverse.com Van de deelnemers verwachten we in maximaal een A-viertje een beschrijving van hun concept, een korte samenvatting van hun concept en enkele persoonlijke achtergronden. Vanzelfsprekend zijn belangstellenden van harte welkom de presentaties van de ondernemers bij te wonen. Ze kunnen zich laten inspireren door de ideeën die voorbijkomen of contacten leggen, want daarvoor is deze netwerkbijeenkomst mede bedoeld.

Het gehele programma staat in het teken van de vraag hoe je van een idee, concept tot succes komt. Kortom welke weg moet je bewandelen om het succes te bereiken? Om de bezoekers te inspireren hebben we Alfred Welink, voorzitter van VNO-NCW Drenthe en lid van het kernteam van Sensor Universe uitgenodigd om ons gezamenlijk bij de hand te nemen. Als geen ander weet de directeur van het Hoogeveense bedrijf Distrivers welke inspanningen je je moet getroosten om een missie die je jezelf hebt gesteld met resultaat te volbrengen.

Voor vragen mail info@sensoruniverse.com of bel 0592-408969. Zie ook www.sensoruniverse.com

Thema's

Partners