NPAL Congres voor industrie en zorgsector

npal_2012_congres 14 Nov 2012

Op donderdag 6 december organiseert NPAL samen met ZorgpleinNoord het derde NPAL Congres voor bestuurders, directeuren en managers uit de noordelijke Industrie en Zorg. Het thema is: Industrie leert (van) Zorg: Schrikbeeld of voorbeeld? 

Thema
Beide sectoren staan voor grote uitdagingen. De industrie wordt geconfronteerd met steeds hogere eisen van klanten: het moet sneller, goedkoper en veiliger, maar ook innovatiever en duurzamer. De zorgsector wordt geconfronteerd met een korting op budgetten terwijl de zorgvraag juist toeneemt. Ook op de arbeidsmarkt dienen zich uitdagingen aan, bijvoorbeeld de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel en het binden en boeien van verschillende generaties.

Zijn er mogelijkheden om samen op te trekken? Kunnen beide sectoren van elkaar leren, bijvoorbeeld van de technologie in de industrie of de betrokkenheid van medewerkers in de zorg? Zijn er punten waar ze over en weer beducht voor zijn? Zoals de verzakelijking in de industrie of de overheidsinvloed in de zorg?Om dit te onderzoeken is het thema van het 3de NPAL congres:

Industrie leert (van) Zorg: Schrikbeeld of voorbeeld?

Sprekers
Twee topsprekers uit beide sectoren geven hun visie op dit thema: Hans Feenstra (sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis) en Bart Bouwmeester (sinds 2008 algemeen directeur Imtech Nederland). Beide hebben de afgelopen jaren sturing gegeven aan omvangrijke programma’s gericht op verbetering van de productiviteit van beide organisaties. In hun presentatie geven ze een beeld van wat ze wilden bereiken, hoe ze het hebben aangepakt, welke resultaten (en tegenslagen) ze hebben geboekt en wat hun strategie is voor de komende jaren. Aansluitend volgt onder leiding van Hans Harbers een discussie waarbij ook Willem Smink (voorzitter College van Bestuur NHL Hogeschool) en Astrid-Odile de Visser (voorzitter Raad van Bestuur / CEO Interzorg) hun visie geven.

Waar en wanneer?
Donderdag 6 december 2012
15.00 - 18.00 uur: NPAL Congres
Locatie: Gevangenismuseum, Oude gracht 1, Veenhuizen

Aanmelden
Kan heel eenvoudig via de homepage van www.npal.nl.

Wat is NPAL, de Noordelijke ProductiviteitsAlliantie?
NPAL is hét Noordelijke netwerk voor bedrijven die continu hun productiviteit willen verbeteren. Meer dan 100 bedrijven participeren actief in verschillende clusters. Dit zijn groepen waarin de bedrijven van elkaar en met elkaar leren. Door bij elkaar in de keuken te kijken en door het inschakelen van voorbeeldbedrijven, kennisinstellingen en (ervarings)deskundigen.
De stichting NPAL is in 2009 opgericht door de NOM en wordt ondersteund door VNO-NCW Noord, Kamer van Koophandel Noord-Nederland, FME-CWM, TNO en IJssel Technologie. Zie voor meer informatie www.npal.nl.

Thema's

Partners