Minder starters in 2012, aantal ZZP’ers stijgt

Minder starters in 2012, aantal ZZP’ers stijgt 8 Jan 2013

In Noord-Nederland zijn in 2012 bijna 8.800 personen een onderneming gestart. Dat zijn er ruim duizend minder dan in 2011 (-11%), zo blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Tezamen zijn door deze ondernemers 10.000 nieuwe bedrijven opgericht.

Dienstensector populair
Het aantal starters binnen de dienstensector blijft onverminderd hoog: in 2008 was 55% procent van alle startende ondernemers actief binnen deze sector, in 2012 is dat percentage gestegen naar 62%. De bouw is goed voor 9% van de starters. Desalniettemin is deze sector met ongeveer een derde gekrompen in Noord-Nederland: vijf jaar geleden was het aandeel starters in de bouw nog 13,8%. Overigens steekt het noorden hiermee nog vrij gunstig af tegen het landelijke dalingspercentage van circa 50%.

Vrouwelijke ondernemers
Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder starters neemt in 2012 iets af, daar waar het een aantal jaren stabiel was. Inmiddels is een derde van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 40 jaar.

ZZP’ers
Het aandeel ZZP’ers binnen de totale groep starters is sinds 2007 flink gestegen. Waar in 2008 in Noord-Nederland nog 82% van de starters als ZZP’er kon worden aangemerkt, is dit in 2012 gestegen tot 95%.

Buitenlandse starters
Onder de buitenlandse starters is het aantal van oorsprong Duitse en Turkse starters het opvallendst. Op de derde en vierde plaats volgen startende ondernemers uit respectievelijk de voormalige Sovjet-Unie en Irak. Als we het aantal buitenlandse starters in Noord-Nederland vergelijken met het landelijk gemiddelde, ligt dit aantal in Noord-Nederland beduidend lager.

Partners