Noordelijk bedrijfsleven inspireert premier Rutte

bezoek Rutte VNO-NCW Noord 30 Jan 2013

Gisteravond en vanochtend was minister-president Mark Rutte te gast bij VNO-NCW Noord. Vandaag bracht de premier met ons een werkbezoek aan de Mediacentrale in Groningen, nadat hij gisteravond met meerdere noordelijke ondernemers en bestuurders in gesprek ging over thema’s die voor het bedrijfsleven van belang zijn.

Noordelijke thema’s
Tijdens de dinerbijeenkomst in de Piloersemaborg in Den Ham bracht VNO-NCW Noord voorzitter Bert van der Haar verschillende voor het Noorden belangrijke thema’s aan de orde. Zo hoopt hij dat de premier zich wil inzetten voor het upgraden van de spoorlijn Groningen-Bremen, waarbij vooral inzet van de premier wordt gevraagd om de Duitse overheden hierin mee te krijgen. Geen verzoek om een Rijksbijdrage dus, iets wat wel noodzakelijk is voor de realisatie van een Nieuw Thialf. Ondanks grote bijdragen van de provincie Fryslân en het bedrijfsleven, is zo’n € 20 miljoen nodig om een nieuw, duurzaam ijsstadion in Heerenveen te realiseren. Met name het feit dat de provincie Fryslân de Rijksbijdrage wil voorschieten, moet het kabinet uiteindelijk over de streep trekken.

Ook kreeg de premier een korte video over de kracht van het Noorden als energieregio te zien, waarna Van der Haar een pleidooi hield voor het verdubbelen van de N33 (Noord). Het eerste deel, van Assen naar de A7, is al verdubbeld. Omdat de aanbesteding tientallen miljoenen goedkoper uitvalt, wil VNO-NCW Noord dit geld nu inzetten om het noordelijke deel van de N33 ook te verdubbelen.

Uiteraard werd er ook gesproken over de ambitie van VNO-NCW Noord om toe te werken naar één noordelijk landsdeel. Premier Rutte reageerde hierop door te stellen dat hij hierin geen standpunt inneemt en het in eerste instantie aan de regio overlaat, maar dat hij “op de langere termijn meer toekomst in een landsdelige aanpak ziet”.

Tussen de gangen door werd het diner opgebroken om de premier de gelegenheid te bieden met verschillende vertegenwoordigers van het noordelijk bedrijfsleven te wisselen. Zo werd er gesproken over de zorgen in de bouwsector, de woningmarkt, de bankensector, infrastructuur, etc. Uiteraard kon de premier niet op ieder gebied pasklare oplossingen bieden, maar zijn boodschap was duidelijk: “Ik heb jullie punten oprecht verstaan en ga er mee aan de slag”.

Mediacentrale
Tijdens het bezoek aan de Mediacentrale in Groningen liet de premier zich vandaag inspireren door jonge, succesvolle ondernemers, met name uit de internetsector. Na een rondgang langs diverse bedrijven in de Mediacentrale was er een plenaire bijeenkomst met de ‘bewoners van de Mediacentrale’ en enkele andere innovatieve ondernemers uit het Noorden.

Marco de Jong van theFactor.e, Gert-Jan Munneke van Traffic4u, Mark Vletter van Voys Telecom en Dirk-Jan Huizingh van Peperzaken gingen in op de successen van de Groningse internetsector en de kansen die er op dit gebied liggen, maar ook op punten waar zij tegenaan lopen en die hen belemmeren. Denk aan de cookie-wetgeving, waarmee Nederland zich profileert als ‘braafste jongetje van de klas’, maar ook zaken die hen op het gebied van ‘goed werkgeverschap’ beperken.

Premier Rutte ging hierna met de ondernemers in discussie en roemde vooral ook de locatie. De Mediacentrale is een symbool voor de bloeiende internetsector in Groningen, als smeltkroes van veelal jonge, succesvolle bedrijven die in een flexibele omgeving bij elkaar komen en alle ruimte (letterlijk en figuurlijk) krijgen om zich te ontwikkelen.

Hieronder vindt u enkele foto’s van het bezoek van de premier aan Groningen. De eerste foto’s zijn van dinsdagavond in de Piloersemaborg in Den Ham, het tweede deel is van het bezoek aan de Mediacentrale. Meer over het bezoek van premier Rutte kunt u lezen in de komende editie van NoordNieuws, die medio februari verschijnt.

Fotografie: Koos Boertjens

Thema's

Partners