'Tijd voor noordelijke nuchterheid'

bezoek NAM 11 Feb 2013

Dit weekend stond een ingezonden stuk van VNO-NCW Noord in het Dagblad van het Noorden. Net als bewoners en bedrijven in de regio maken ook wij ons zorgen over de risico's van de gaswinning in Noord-Groningen. Tegelijkertijd doen we een oproep om de zaak nuchter en zakelijk te bekijken en te waken voor het vestigingsklimaat.

"Wereldwijd zijn er drie thema’s waar het de komende decennia om draait: energie, water en voedsel. Op al deze gebieden kan Noord-Nederland de komende jaren een vooraanstaande rol spelen. Kijk naar onze agrofood sector, kijk naar Wetsus in Leeuwarden en kijk naar de Eemshaven, de grootste bouwput van Europa. Hier vinden tot 2020 verreweg de belangrijkste investeringen plaats van de gehele EU op energiegebied. Als energyport van Nederland kan onze regio een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energieproductie en het bereiken van onze klimaatdoelstellingen.

Feit is dat we in deze transitieperiode sterk afhankelijk zullen zijn van gas. Noord-Nederland speelt hierin een centrale rol: 97% van het Nederlands gas komt uit onze regio. Nu uit onderzoek is gebleken dat dit in Noord-Groningen zwaardere aardbevingen kan veroorzaken dan eerder gedacht, is de onrust bij omwonenden flink toegenomen en heeft het nieuws een enorme vlucht in de media genomen.

Vooropgesteld: VNO-NCW Noord heeft hier begrip voor en deelt de zorgen: ook voor bedrijven in de regio zijn er risico’s, gelet op de grote investeringen die er zijn gedaan. Maar hoe groot zijn de risico’s? Wat zijn mogelijke gevolgen en hoe kunnen we ons hiertegen wapenen? Vooralsnog heeft niemand de antwoorden en daarom is het goed dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en de risico’s nauwkeurig in kaart gaat brengen.

Want vergeet niet: de overheid is in deze de grootste belanghebbende. De NAM haalt het gas uit de grond, maar het overgrote deel van de inkomsten gaat naar de Staat. Het gaat dan ook niet aan om de integriteit van de NAM in dit verband ter discussie te stellen. Vanaf het moment dat de relatie tussen gaswinning en aardbevingen in de regio is aangetoond, heeft de NAM haar verantwoordelijkheid genomen en schade aan huizen vergoed. Hetzelfde geldt voor infrastructurele maatregelen als gevolg van bodemdaling. Er is dan ook geen enkele reden om niet te vertrouwen op een goede afhandeling in de toekomst.

Waar we voor moeten waken, is dat emoties de overhand krijgen. Door alle ophef van de afgelopen weken en de geschetste doemscenario’s ontstaat ten onrechte een negatief beeld van Noord-Nederland. Door ons op te stellen als hulpbehoevende regio en een beeld te creëren van een kwetsbaar gebied, wordt het vestigingsklimaat er niet beter op en denken bedrijven of burgers straks wel twee keer na voordat ze hier durven te investeren. Geheel ten onrechte uiteraard: Noord-Nederland heeft de afgelopen jaren juist een flinke inhaalslag gemaakt en heeft alles in zich om een leidende rol te spelen: kijk alleen al naar de topsectoren energie, water en voedsel.

Noorderlingen zijn nuchter en zakelijk. Een dergelijke houding is in de discussie over de gaswinning noodzakelijk. Om dé energieregio van Europa te zijn, moeten we onze rug recht houden: ook als het niet loopt zoals gedacht. Hierin is een belangrijke rol voor bestuurders weggelegd. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zich niet door emoties laten leiden. Wat we moeten voorkomen is dat door alle negatieve berichtgeving ons vestigingsklimaat wordt aangetast en niemand het straks meer aandurft om hier nieuwe projecten te ontwikkelen. Hiermee zouden we onszelf ernstig tekort doen."

Bert van der Haar,
voorzitter VNO-NCW Noord

Foto: V.l.n.r. Bert van der Haar, NAM-directeur Bart van de Leemput en VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes tijdens een bezoek van VNO-NCW Noord aan de NAM in Schoonebeek vorig jaar.

Partners