Fryslan investeert bijna € 60 miljoen in Drachten en Heerenveen

Fryslan provinciehuis 26 Apr 2013

De provincie Fryslan investeert bijna € 60 miljoen in Drachten en Heerenveen, met name in infrastructuur. Voor Drachten gaat het om ruim € 30 miljoen. Hiervan gaat € 13 miljoen naar openbaar vervoer en € 4,9 miljoen is bestemd voor de bereikbaarheid van Drachten-Oost. Voor Heerenveen is € 29 miljoen beschikbaar, grotendeels geld dat de provincie heeft gekregen voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Dit geld is beschikbaar voor een goede ontsluiting rondom het Abe Lenstra stadion en de KR Poststraat. Verder wil het college geld beschikbaar stellen voor het oplossen van het spoorknelpunt bij Herfte. Zodat treinen sneller van en naar Zwolle gaan rijden. Om de ontsluiting voor de drie nieuwe drie zuivelfabrieken goed te regelen, stelt het college voor om naast de  € 60 miljoen nog € 10 miljoen vrijmaken en dit te betalen uit de quick wins voor Nuon. Dit voorstel legt het college voor aan Provinciale Staten. Zij besluiten er naar verwachting in juni over.

Drachten krijgt naast het geld voor bereikbaarheid ook € 8 miljoen voor de Technocampus, € 2 miljoen voor de cultuurketen en € 1 miljoen voor duurzaamheid. Daarnaast is er € 1,3 miljoen voor het onderzoek naar een nieuwe vaarweg naar Drachten en de gebiedsontwikkeling Drachten-West gereserveerd.

Op 18 juni 2012 besloten Provinciale Staten te stoppen met de spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen. Vervolgens besloten Provinciale Staten na een CDA motie om tot een investeringsagenda te komen.  Gedeputeerde Sietske Poepjes: ”De projecten die wij willen uitvoeren zijn realiseerbaar binnen vijf jaar. We investeren fors in het openbaar vervoer en economische ontwikkeling. De ambities van de provincie en de gemeenten zijn groter. In een volgende fase komen nog meer projecten, maar daar hebben we nu nog geen geld voor.”  

Over de voorstellen is overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeenten Smallingerland en Heerenveen, de ondernemersvereniging Drachten en de ondernemerskring Heerenveen en VNO-NCW Noord. Voor Provinciale Staten zijn twee scenario’s ontwikkeld. Met daarbij een overzicht van alle mogelijke projecten toegevoegd. De Staten kunnen op deze manier ook hun eigen scenario bepalen.

Door deze plannen is de samenwerkingsagenda met Smallingerland aangepast. In deze samenwerkingagenda staat een overzicht van projecten die de gemeente en provincie graag gezamenlijk willen ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huisvesting van cultuurinstellingen in Drachten.

Kijk voor een overzicht van de projecten op www.fryslan.nl

Thema's

Partners