Nieuwe aanpak Groninger Ondernemingsprijs

ofichem winnaar 2012 23 Mei 2013

Zoveel mogelijk kandidaten werven om uiteindelijk de beste Groninger onderneming van 2013 te vinden, dat is het doel van de stichting Groninger Ondernemingsprijs van het Jaar. Daarom was er op 7 mei jl. een kick-off voor sponsoren, jury en bestuur.

Onder hen o.a. MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord, de NOM, provincie Groningen, de Commerciële club Groningen, diverse Groninger gemeenten en bankinstellingen. Zij gaan straks de kandidaten aandragen. Uiteraard kunnen ondernemers ook zichzelf aanmelden voor de prestigieuze prijs.

Weliswaar wordt de prijs pas op 21 november a.s. uitgereikt tijdens een wervelende gala-avond, maar door nu al de stakeholders te informeren, krijgt het aanmeldingstraject een langere aanloop. Dat levert meer kandidaten op, dus meer strijd.

Waardevolle bedrijfsscan
De jury zal uit alle aanmeldingen uiteindelijk tien ondernemingen nomineren. Nieuw element dit jaar is dat zij alle tien een zeer waardevolle bedrijfsscan krijgen aangeboden. Op basis daarvan zullen er drie finalisten overblijven. Eén van hen staat straks letterlijk in de spotlights. Dat levert zeer veel publiciteit op en kan leiden tot nieuwe afzetkansen, samenwerkingsmogelijkheden, enzovoort.
    
Originaliteit
Criteria die van belang zijn voor de prijs zijn originaliteit, duurzaamheid, innovatie, strategische visie, kwaliteit, milieu, personeelsbeleid, enzovoort. Ondernemingen kunnen zich nog tot 3 juni a.s. aanmelden via http://www.ondernemingsprijs.nl/

Belang Groninger Ondernemingsprijs
Op YouTube vertellen verschillende betrokkenen over het belang van de Groninger Ondernemingsprijs, waaronder VNO-NCW Noord directeur Lambert Zwiers. Zijn boodschap en de andere filmpjes vindt u hier.

Foto: Weite Oldenziel van Ofichem BV, winnaar 2012, met CdK Max van den Berg.

Thema's

Partners