EU-netwerk: 'Duits-Nederlandse samenwerking groeit'

eu-netwerk Noord 3 Jul 2013

Dankzij de Europese Unie komt er de komende jaren meer geld beschikbaar voor samenwerking tussen Noord-Nederland en aangrenzende regio’s als Emsland en Ost-Friesland. Dat komt goed uit, want met dank aan de Eems Dollard Regio (EDR) wordt al op een groot aantal terreinen samengewerkt, zoals energie, agrarisch, maritiem, toerisme, cultuur, bio-based, metaal, sensor, bouw, gezondheid, demografie, arbeidsmarkt, logistiek en water. Karel Groen, Directeur van EDR, gaf op 27 juni voorbeelden van lopende samenwerkingsverbanden in zijn inleiding voor 40 leden van het EU-Netwerk Noord-Nederland.

Zo werken Groningen, Fryslân en Drenthe via de EDR samen met Duitse overheden en in totaal 63 partners bij de ontwikkeling van groen gas vanuit biogas. Duitsland heeft op dit terrein veel kennis. Een ander initiatief is de ontwikkeling van bio-based materialen in het project Agrobiopolymeren. Er is ook grensoverschrijdende samenwerking in een gezamenlijke vacaturezoekmachine: www.edr-jobroboter.euHeel actueel nu de Duitse economie beter lijkt te draaien dan de Nederlandse.

Een probleem is vaak wel de taal: hoewel aan beide zijden van de grens ‘platt’ gesproken wordt en er geen barrières zijn, wordt in het bedrijfsleven en bij overheden ABN dan wel Hochdeutsch gesproken. Onderling gaat men dan vaak over in het Engels, wat de communicatie dan nog lastiger maakt. Karel Groen vindt het Duits een geweldige taal, neem nou een woord als “Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung”: een briefje van de dokter voor de werkgever dat je ziek bent. Belangrijker voor grensoverschrijdende samenwerking is echt in elkaar investeren: wat vindt die ander belangrijk? Structurele, succesvolle samenwerking vergt doorzettingsvermogen.

De volgende en 14e bijeenkomst van het EU-netwerk Noord-Nederland vindt plaats op donderdag 29 augustus vanaf 16.00 uur Grand Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden (http://www.cafewouters.nl/ ). Het thema is dan: “Culturele Hoofdstad van Europa: wat heeft de regio eraan?”.

Aanmelden kan via Klaas Johan Osinga: klaasjohan@yahoo.com of telefonisch via 06-10 58 60 47.

Nadere informatie over het EU-Netwerk Noord-Nederland vindt u op de LinkedIn-pagina voor het EU-Netwerk Noord-Nederland.

Partners