World Trade Center in Leeuwarden in wereldwijde top-10

WTC Leeuwarden 27 Sep 2013

Het World Trade Center in Leeuwarden staat sinds deze maand in de top-10 van WTC’s wereldwijd. Het WTC is volledig gecertificeerd. Dit biedt nieuwe commerciële kansen voor noordelijke ondernemers, zegt Evert Jan Schouwstra, Managing Director WTC Leeuwarden. De nieuwe status deelt WTC in Leeuwarden slechts met acht andere WTC’s wereldwijd. Onder meer de WTC’s in Sao Paulo, Taipei, Belgrado en Marseille  gingen het WTC in Leeuwarden voor.

WTC Leeuwarden heeft als doelstelling bedrijven in Noord-Nederland in contact te brengen met buitenlandse partners. De afgelopen twee jaar heeft WTC Leeuwarden hard gewerkt aan verbetering van de organisatie, wat werd gehonoreerd door de WTC Association en de certificeringorganisatie Sirota. Zo kreeg het  WTC volledige certificering op de onderdelen wereldwijde matchmaking & informatievoorziening, verstrekken van kennis op internationaal gebied via haar Business Academy, organiseren van handelsmissies, de WTC Business Club en het bieden van eerste klas conferentie- en beursfaciliteiten.

Door deze status zullen handelsmissies eerder geneigd zijn om het Noorden van Nederland te bezoeken, verwacht Schouwstra. "Daarmee bieden wij de ondernemer in onze regio extra kansen." Hij verwacht onder meer interesse van internationale ondernemers op het gebied van Agro Food en Life Science. "WTC Leeuwarden werkt samen in een Agro Food werkgroep met WTC’s uit onder meer Baltimore, Cyprus, Namibia, Moscow, Bahrain en Doha. Door volledig gecertificeerd te zijn krijgen wij sneller contacten uit deze regio’s. Zij weten dat hun vragen bij ons op een uitstekende manier worden opgepakt."

Bij de certificering telde ook sterk mee dat WTC Leeuwarden internationale ondernemers uit het Noorden scholing aanbiedt op het gebied van internationaal zakendoen. Dat gebeurt onder de noemer WTC Business Academy. "Internationaal zijn hier strenge eisen voor. Er moet gewerkt worden met gekwalificeerde docenten of trainers bij het delen van kennis. Bij de WTC Business Academy hebben wij dat overgenomen en werken uitsluitend met docenten en trainers die voldoen aan deze eisen. Daarmee garanderen wij dat onze courses op Post HBO niveau gegeven worden."

Het World Trade Center in Leeuwarden bestaat uit WTC Leeuwarden, WTC Expo en WTC West Cord Hotel.

Partners