Meldpunt MKB over koerswijziging Deutsche Bank

gelddb2013 16 Okt 2013

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord signaleren dat er binnen beide achterbannen veel vragen spelen over de koerswijziging van Deutsche Bank. Graag wijzen wij u op het meldpunt dat MKB-Nederland heeft geopend voor mkb-ondernemers die in de problemen dreigen te komen doordat Deutsche Bank zich terugtrekt uit de dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Ons standpunt is dat niemand de dupe mag worden van de nieuwe strategische koers die de bank heeft ingezet. Met de bank is daarom overeengekomen naar oplossingen te zoeken.

Meldpunt MKB-Nederland
Deutsche Bank maakte in april dit jaar bekend om bedrijfseconomische redenen afscheid te nemen van circa 18.000 klanten, waarvan 16.000 mkb-bedrijven. Dat besluit heeft grote gevolgen voor individuele ondernemers. Zij moeten overstappen naar een andere bank, maar als gevolg van de huidige economische situatie ondervindt een deel daarvan problemen, van verschillende aard. MKB-Nederland roept daarom ondernemers op die het niet lukt er met Deutsche Bank uit te komen, zich hier te melden (o.v.v. naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en rekeningnummer bij DB) of bij hun branchevereniging. DB heeft MKB-Nederland toegezegd ‘op beslissersniveau’ de individuele cases te bestuderen én per ondernemer een passende oplossing te zoeken.

Concrete afspraken
Klanten met alleen een rekening-courant en rekening-courant krediet zijn geïnformeerd dat een opzegtermijn van zes maanden zal worden gehanteerd (formeel drie maanden). Van belang blijft dat zij zo snel mogelijk in actie moeten komen door met andere banken in gesprek te gaan voor een overstap. Klanten die ‘rood’ staan op hun RC-rekening, wordt gevraagd dit krediet zo snel mogelijk af te lossen. Echter: er zijn diverse redenen waarom een ondernemer (nog) niet kan aflossen. In deze situaties zal DB zoeken naar een passend alternatief, zo is MKB-Nederland beloofd.

Doorlopende lening
Voor de groep van zo’n vierduizend mkb-klanten met doorlopende leningen met een vaste looptijd verandert er niets. Deutsche Bank respecteert de bestaande afspraken. Er is dus geen sprake van gedwongen tussentijdse aflossing van leningen. De overeengekomen voorwaarden blijven van toepassing. Ook als een lening met een vaste looptijd afloopt en de ondernemer op dat moment niet bij een andere bank terecht kan, zal Deutsche Bank de lening voortzetten tegen de dan geldende marktvoorwaarden. Wel kan in deze situaties het betalingsverkeer al over naar een andere bank, ook als dit in strijd zou zijn met de voorwaarden in de lopende overeenkomst met Deutsche Bank.

Om aan te tonen dat men niet bij een andere bank terecht kan voor krediet, is het nodig daarvan schriftelijke verklaringen te krijgen. Mede op basis daarvan kan worden gekeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld als een andere bank niet bereid is om debetstanden toe te staan op de rekening-courant zoals nu bij Deutsche Bank wel het geval is.

Ondernemers met vragen kunnen terecht bij de Deutsche Bank op telefoonnummer 020-5554000 of via e-mail.

Komt u er niet uit met Deutsche Bank? Meld het hier.

Thema's

Partners