‘Noord-Groningen snel aardbevingsbestendig maken’

NAM 6 Nov 2013

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord willen dat er snel werk wordt gemaakt van het aardbevingsbestendig maken van gebouwen en installaties in Noord-Groningen. Directeur Lambert Zwiers: “Urgente zaken zoals het gebied aardbevingsbestendig maken, moeten de hoogste prioriteit krijgen. Daarnaast moet er, zolang er aardgas wordt gewonnen, een groter percentage van de opbrengsten worden teruggeploegd naar de regio.”

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn blij dat de inbreng van de ondernemers (middels een gesprek en een position paper) voor een belangrijk deel zijn overgenomen door de Commissie Meijer. “De conclusies van de Commissie Meijer zijn goed gefundeerd en evenwichtig”, stelt Zwiers.

Wat betreft de uitvoeringstermijn staat voor de werkgeversorganisaties voorop dat mensen snel het perspectief wordt geboden dat zij in het gebied aardbevingsbestendig kunnen leven, wonen, werken en ondernemen. “Een dergelijk grootschalig woningverbeteringsprogramma heeft bovendien een groot economisch effect”, zegt Zwiers. “Niet alleen op de noodlijdende bouwsector, maar ook op aanpalende sectoren.”

Ook voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland is het uitgangspunt dat lusten en lasten voor het gebied meer in evenwicht moeten worden gebracht. Daar is tot op heden, vooral vanuit de Rijksoverheid, onvoldoende oog voor geweest. De bedragen die nu door de Commissie Meijer worden berekend lijken groot, maar zijn gezien de grote financiële nationale belangen marginaal te noemen. Zwiers: “Het bedrag van € 895 miljoen beslaat over twintig jaar bekeken nog geen half procent van de nationale aardgasbaten.”

Daarnaast zou het bedrijfsleven graag zien dat het ministerie van Economische Zaken niet alleen de rol van vergunningverlener inneemt, maar zich ook mede-eigenaar voelt van een duurzame economische ontwikkeling in Noord-Nederland. “Juist ook voor de periode tijdens en ná de afbouw van de gaswinning”, aldus Zwiers.

Onderzoek RUG

De vraag wat de gevolgen voor Groningen zullen zijn als op termijn de gaswinning wordt afgebouwd en uiteindelijk beëindigd is door de Commissie Meijer wel aangestipt, maar niet beantwoord. Voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland is dit een wezenlijke vraag. Vandaar dat VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord aan de faculteit economische geografie van de RUG hebben gevraagd onderzoek te doen naar de vraag: ‘Wat zijn de gevolgen voor de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland als op termijn de gaswinning wordt afgebouwd en uiteindelijk beëindigd?’. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van dit onderzoek in het voorjaar van 2014 bekend worden.

Partners