‘Zorgen over gemeentelijke herindeling in Oost Groningen’

herindeling_Noord-Ned 19 Dec 2013

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord maken zich zorgen over de dreigende impasse in Oost Groningen, waar enkele gemeenten voor een te kleinschalige herindeling lijken te opteren. In een brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen roepen de werkgeversorganisaties de provincie op om waar nodig een actieve rol te vervullen om ervoor te zorgen dat in de gehele provincie toekomstbestendige gemeenten tot stand komen.

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord achten het van groot belang dat er in Noord-Nederland krachtige gemeenten ontstaan die toegerust zijn op de taken die zij hebben en in de nabije toekomst op zich af zien komen. “Vanuit dat perspectief zijn wij content dat de gemeenteraden in de provincie Groningen voortvarend met deze thematiek aan de slag zijn gegaan”, aldus directeur Lambert Zwiers. “In de meeste delen van de provincie lijken oplossingen naar voren te komen die aansluiten bij onze visie.”

Waar VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord overwegend positief zijn over de meeste ontwikkelingen, zijn er niettemin zorgen over de situatie in Oost Groningen. Daar lijkt de voorkeur van enkele gemeenteraden uit te gaan naar te kleine gemeenten die onvoldoende toekomstbestendig zijn en geen recht doen aan de sociaaleconomische cohesie in dit gebied. Zwiers: “Ook vrezen wij voor het ‘Drenthe-scenario’: Zo’n vijftien jaar geleden vond in deze provincie een gemeentelijke herindeling plaats die uiteindelijk leidde tot twaalf gemeenten. Omdat destijds onvoldoende is gekeken naar de toekomstbestendigheid en er meerdere te kleine gemeenten zijn gevormd, ontstaat nu de situatie dat men opnieuw naar de tekentafel moet.”

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord menen dat een dergelijke situatie in Groningen moet worden voorkomen en dat bij de aanstaande gemeentelijke herindeling louter gemeenten gerealiseerd moeten worden die qua omvang en kwaliteit toekomstbestendig zijn. “De continuïteit van bestuur is in het belang van zowel de economie als van de burgers”, aldus Zwiers, die de zogenaamde horizontale variant uiteindelijk als meest geschikte scenario noemt. In deze variant ontstaan twee gemeentes in Oost Groningen: een gemeente waarin Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Veendam en Pekela  en een gemeente waarin Oldambt, Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer samengaan. Zwiers: “In deze variant ontstaat twee sterke gemeenten die voldoende bestuurlijke en financiële slagkracht kunnen ontwikkelen en beschikken over een duidelijke verzorgingskern en verzorgingsgebied. Bovendien ontstaan in deze variant twee gemeenten met een sterke economische potentie."

Beeld: schets van het ideale aantal gemeenten voor Noord-Nederland zoals dat uit eerder onderzoek van de RUG naar voren is gekomen

Partners