‘Nu werk maken van veiligheid en economisch perspectief’

Nam_gaswinning_locatieGroningen 17 Jan 2014

VNO-NCW en MKB-Nederland Noord zijn content dat het kabinet erkent dat door de gaswinning in Noord-Groningen een probleem is ontstaan. Door de gaswinning gericht terug te schroeven en compenserende maatregelen te treffen, is een eerste stap gezet om de mensen in de regio weer perspectief te bieden. Directeur Lambert Zwiers: “De veiligheid moet voorop staan, maar tegelijkertijd is het een feit dat we niet zonder de gaswinning kunnen. Als land niet en als regio niet. Hier moeten we de juiste balans in vinden. Daarnaast is het belangrijk dat het gebied niet alleen veilig is, maar ook dat er onmiddellijk aan het economisch perspectief wordt gewerkt.”

In dat licht hebben VNO-NCW en MKB-Nederland Noord vandaag samen met Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, Noordelijke  OntwikkelingsMaatschappij (NOM), gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum, provincie Groningen, Natuur- en milieufederatie Groningen en Energy Academy Europe een brief aan Minister Kamp en de Tweede Kamer gestuurd waarin een voorstel wordt gedaan om het economisch perspectief in Groningen te verbeteren. Zwiers: “Hiermee doen we een direct aanbod op de handreiking die het kabinet vandaag heeft gedaan. Kern van ons voorstel is het verbeteren van de concurrentiepositie van chemiepark Delfzijl door de energiekosten structureel te verlagen. Hierdoor hebben deze bedrijven niet alleen een toekomstperspectief, maar kunnen zij ook werk maken van hun vergroeningsambities.”

VNO-NCW en MKB-Nederland Noord vinden het een goed initiatief dat een Economic Board wordt ingesteld om het economisch perspectief van de regio te verbeteren. “Wij vinden het hierbij van belang dat het bedrijfsleven zelf in the lead komt”, aldus Zwiers.

Schadeherstel en preventie

VNO-NCW en MKB-Nederland Noord vinden het belangrijk dat de gaswinning op een afgewogen manier door kan gaan, gelet op de circa 14.000 directe en indirecte banen die in Noord-Nederland hiermee gepaard gaan. Belangrijk is vooral dat er concrete maatregelen worden getroffen met betrekking tot schadeherstel en preventie. “Hierbij willen wij extra aandacht vragen voor industriële installaties in het gebied, mede vanwege de milieu- en gezondheidsrisico’s”, stelt Zwiers. Bijzondere aandacht is in dit kader nodig voor het zo snel mogelijk uitvaardigen van bouwnormen voor woningen, bedrijfsgebouwen en installaties. Zolang deze er niet zijn kunnen er geen investeringen worden gedaan.

Wat betreft de uitvoeringstermijn staat voor de werkgeversorganisaties voorop dat mensen snel het perspectief wordt geboden dat zij in het gebied aardbevingsbestendig kunnen leven, wonen, werken en ondernemen. Zwiers: “Er moeten concrete maatregelen komen om de woningmarkt in Noord-Groningen te stimuleren. Deze is voor een belangrijk deel weggevallen door de onzekerheid die er nu heerst, wat potentieel kan leiden tot extra krimp.” Een dergelijk grootschalig woningverbeteringsprogramma heeft bovendien een groot economisch effect, niet alleen op de noodlijdende bouwsector, maar ook op aanpalende sectoren.

Partners