Blij met urgentiegevoel om chemiecluster Eemsdelta te versterken

minister Kamp EZ 5 Feb 2014

VNO-NCW en MKB-Nederland Noord kunnen zich goed vinden in het voorstel van minister Kamp van Economische Zaken om een stevige, publiek-private werkgroep in te stellen die zich richt op economische structuurversterking en behoud van werkgelegenheid van het chemiecluster Eemsdelta. “Wij zijn blij dat de minister het belang van het chemiecluster voor de regio erkent en de urgentie voelt om op korte termijn met een actieplan te komen”, zegt directeur Lambert Zwiers.

Het chemiecluster Eemsdelta biedt werkgelegenheid aan circa 2.250 directe en 3.400 indirecte arbeidskrachten in de regio. Uit de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer blijkt dat het Kabinet zich in wil zetten om deze werkgelegenheid in de regio te behouden en daarnaast wil investeren in verduurzaming, kennisontwikkeling en innovatie. VNO-NCW en MKB-Nederland Noord zijn positief over dit voorstel voor een toekomstbestendige versterking van het chemiepark, maar tekenen daarbij aan dat voor deze economische structuurversterking naar alle waarschijnlijkheid meer geld nodig is dan de jaarlijkse 15 miljoen euro die eerder door de minister is toegezegd.

VNO-NCW en MKB-Nederland Noord prijzen het streven van de werkgroep om begin maart al een actieplan te presenteren. Hiermee houdt wat ons betreft de samenwerking echter niet op, maar begint zij daarna pas echt. De werkgeversorganisaties zien het actieplan als het begin van een langdurig proces waarbij de regio samen met het kabinet werkt  aan een duurzame economische structuurversterking. Zwiers: “We moeten de komende vijf jaar duidelijke stappen vooruit kunnen zetten. Daarna maken we de balans op en moet worden bepaald of er meer nodig is en zo ja, hoeveel.”  

Verder zijn VNO-NCW en MKB-Nederland Noord blij dat minister Kamp aangeeft dat de ambities van het zogenaamde Living Lab voorstel worden betrokken bij het actieplan van de werkgroep. Dit voorstel vanuit de regio houdt in dat de concurrentiepositie van de bedrijven op het chemiepark Delfzijl wordt verbeterd door hun energiekosten structureel te verlagen. Hierdoor wordt het toekomstperspectief van de bedrijven verbeterd en kunnen zij werk maken van hun vergroeningsambities.

Partners