Terugblik op congres Slim organiseren in het MKB

slim organiseren 14 Mrt 2014

Het lectoraat Arbeidsorganisatie en –productiviteit en de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen organiseerden op 4 februari met medewerking met VNO-NCW MKB Noord het slotcongres ‘Slim Organiseren in het MKB’. Dit slotcongres van het SIA RAAK onderzoeksproject ‘Van Weten naar Verwezenlijken’ wordt georganiseerd in samenwerking met de minor Slim Produceren van de opleiding Technische Bedrijfskunde.

Sprekers op het congres waren Jac Christis, lector Arbeidsorganisatie en –productiviteit en Mieke van Gramberen, algemeen directeur van Flanders Synergy. Beide sprekers gingen in op de regionale samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van slim organiseren en het vernieuwen van de arbeidsorganisatie.

Daarnaast was er een aantrekkelijk workshopprogramma waarin de aanwezigen meer te weten kwamen over trajecten bij enkele deelnemende bedrijven. Er was gelegenheid om de netwerkanalyse te ervaren, nader in gesprek  te gaan over het project Flanders Synergy, of mee te bouwen aan de toolbox ‘Procesverbetering’ voor het MKB bedrijf.  Tot slot presenteerden studenten op de Slim Produceren beurs de resultaten van hun toegepast onderzoek.

Via deze link vindt u op de website van de Hanzehogeschool veen videoterugblik op het congres.

Thema's

Partners