‘Gedegen actieplan voor toekomst chemiecluster Eemsdelta’

chemiecluster Delfzijl 17 Mrt 2014

De Werkgroep Willems heeft een scherp en gedegen rapport opgeleverd over het chemiecluster Eemsdelta, stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord. “De voorgestelde investeringen bieden een goed toekomstperspectief voor de regio”, aldus directeur Lambert Zwiers. “Wij hebben grote waardering voor het feit dat men op korte termijn tot dit breed gedragen actieplan is gekomen.”

De werkgeversorganisaties zijn content met de concrete en innovatieve voorstellen die in het actieplan worden gedaan. Deze bieden met name voor de (middel)lange termijn een goed perspectief voor het chemiecluster Eemsdelta. Tegelijkertijd stellen wij vast dat er met een aantrekkelijke stoomprijs een belangrijke oplossing is gevonden voor het verbeteren van de concurrentiepositie van de bedrijven op de korte termijn.

Het chemiecluster Eemsdelta biedt werkgelegenheid aan circa 2.250 directe en 3.400 indirecte arbeidskrachten in de regio. Vanuit dat licht is het van belang dat er een regionaal sectorplan wordt ontwikkeld om aanspraak te maken op het bedrag van 20 miljoen euro voor het verbeteren van de arbeidsmarkt. VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord benadrukken dat het belangrijk is dat het Rijk dit geld daadwerkelijk vrijgemaakt voor de regio. Onduidelijk is nog of het totale bedrag van zestig miljoen euro dat het Rijk en de provincie beschikbaar stellen, voldoende is om alle voorstellen van de werkgroep te realiseren. “Ook is het teleurstellend dat het ministerie van EZ niet structureel geld beschikbaar houdt voor de structuurversterking van het chemiecluster Eemsdelta”, aldus Zwiers.

In het actieplan wordt gesproken over Chemports Eemsdelta, een ‘triple helix’ regieorganisatie die de strategische koers van het chemiecluster gaat ontwikkelen.
VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord staan in de basis achter dit idee en zijn positief over het feit dat ook het onderwijs hierbij betrokken wordt. Dit model is effectief gebleken bij vergelijkbare bedrijvenclusters elders in het land. “Tegelijkertijd hebben wij wel vragen over de governance structuur en de uitvoeringskracht van deze organisatie”, aldus Zwiers. “Net als voor de rest van het actieplan geldt dat de grote lijnen goed zijn, maar dat het nog geconcretiseerd moet worden.”

Partners