Ondernemers Noord-Nederland en Noord-Duitsland slaan handen ineen

grenzeloos2014 28 Mrt 2014

Grensoverschrijdend innovatief ondernemerschap thema Grenzeloos2014

Ondernemers uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland spraken elkaar op donderdagmiddag 27 maart over het versterken van hun innovatieve kracht en het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking. De onderlinge banden werden aangehaald in De Oosterpoort in Groningen tijdens het Grenzeloos2014 event. Initiator is het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Samenwerking en het verbinden van onderlinge netwerken tussen organisaties, ondernemers en kennisinstellingen kan in beide landen zorgen voor groei van innovatie, export en kennisuitwisseling. De aanwezige ondernemers zien tal van kansen om hun concurrerende positie in Noord-Europa te versterken en samen nieuwe markten aan te boren.

Meerwaarde in samenbrengen ondernemers, kennis en overheid

De aanwezige ondernemers werden door de organisatoren en partners voor dit event, het SNN, Rabobank, Ministerie van EZ, Rijksuniversiteit Groningen, Greenlincs van de NOM, Innovatiespotter en de Kamer van Koophandel, uitgedaagd om te verkennen wat ze op het vlak van innovatief ondernemerschap over de grens voor elkaar kunnen betekenen. SNN Voorzitter Jorritsma licht toe: “Onze samenwerking met Nedersaksen is al intensief. We hebben beide belang bij een goede samenwerking en kennisuitwisseling. Dit evenement opent nu deuren voor Noord-Nederlandse en Noord-Duitse ondernemers, juist door het samenbrengen van ondernemers, kennispartners en overheid. Partijen bundelen hun krachten, kennis en netwerken om samen te vernieuwen en bedrijven nieuwe mogelijkheden te bieden”.

Animo veelbelovend

Zo’n driehonderd aanwezigen luisterden bij de eerste editie van Grenzeloos toe, hoe ervaringsdeskundigen hun verhaal deden en diverse ondernemers en partners een innovatiepitch verzorgden. “Gelijkgestemde broeders met gelijkgestemde vraagstukken komen hier bij elkaar”, verwoordde een van de aanwezigen de kracht van Grenzeloos2014. “Grenzeloos innoveren vraagt een goede voorbereiding en verdieping in de culturele verschillen tussen ondernemers uit beide regio’s. En spreek elkaars taal,” zo sprak de heer Poppema, voorzitter CvB aan de RUG. Jorritsma besluit: “De animo voor dit event is veelbelovend en een opmaat naar een vervolg in 2015. Innovatieve ondernemers hebben duidelijk de wens om over de grens te kijken en daadwerkelijk nieuwe uitdagingen meer gezamenlijk aan te gaan”.

Partners en sponsoren Grenzeloos2014

Grenzeloos2014 werd mogelijk gemaakt door het SNN, Rabobank, Ministerie van EZ, Rijksuniversiteit Groningen, Greenlincs/NOM, Innovatiespotter en de Kamer van Koophandel.
Daarnaast droegen VNO-NCW MKB Noord - Groningen Seaports & Orange Blue Terminals - WTC Leeuwarden - Stichting Energy Valley - Automotive Nordwest - EDR - Greenlincs/NOM en TCNN inhoudelijk bij aan het event.

Foto: dagvoorzitter Gutheil (rechts) interviewt SNN voorzitter Jorritsma tijdens Grenzeloos2014 (fotocredit: Marcel de Jong).

Partners