Project bindt buitenlandse studenten aan het Noorden

Nuffic_onderwijs 3 Apr 2014

Een goede afstemming tussen het onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid kan bijdragen aan het binden van buitenlandse studenten aan Nederland. Dit stelt Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Hierin zijn echter forse verschillen per regio. Het Noorden is aangewezen als één van de drie regio's voor een proefproject.

Proefproject
In het kader van het nationale actieplan Make it in the Netherlands! wordt in drie regio’s een proefproject uitgevoerd om de binding van internationale studenten te versterken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland scande negen regio’s op onder meer aantallen buitenlandse studenten en de samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen en bedrijfsleven. In de regio’s West (Delft, Rotterdam, Den Haag, Leiden), Oost (Twente, Enschede–Deventer) en Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) lijken de omstandigheden het gunstigst voor een succesvol bindingsproject. Ook de overige regio’s blijven bij het actieplan betrokken. De regio Eindhoven is al langer heel actief op dit gebied en heeft daarom geen behoefte aan een proefproject.

Regionaal projectplan
De regio Noord gaat in de komende maanden nog harder werken aan het werven en binden van internationale studenten en kenniswerkers. In een regionaal projectplan bepalen de regionale spelers (hogescholen, universiteiten, bedrijven, overheden, etc) wat er nodig is om internationaal talent aan te trekken en te behouden voor de regionale arbeidsmarkt.

Techniekpact Noord
Onder andere via het Techniekpact Noord-Nederland wordt al geïnvesteerd in sterke en aantrekkelijke bedrijven en kenniscentra in de sectoren techniek, chemie, bouw, water en energie. In de komende periode wordt extra ingezet op het werven en vasthouden van internationaal talent. Ard van der Tuuk, gedeputeerde Economie en Arbeidsmarkt van de provincie Drenthe en bestuurlijk trekker van het Techniekpact: “Je kunt denken aan het gemakkelijker maken voor internationale studenten om zich hier te vestigen en om Nederlands te leren. Maar ook kan ik me voorstellen dat we samen met ondernemers gaan werken aan meer stageplekken en een betere profilering van het noordelijk bedrijfsleven op internationale fora. Kortom: alles wat bijdraagt aan een versterking van de kenniseconomie van Noord-Nederland.”

'MKB-loket'
Uit de scan bleek verder dat het bij universiteiten en hogescholen veelal de individuele docenten zijn die contacten hebben bij bedrijven terwijl er op centraal niveau geen overzicht bestaat van die contacten. Een andere conclusie is dat de grote bedrijven hun buitenlandse talenten wel weten te vinden; het is vooral het MKB dat gebaat is bij betere toegankelijkheid van met name de universiteiten. Door het inrichten van een ‘MKB-loket’ wordt hier op verschillende plaatsen al verbetering in gebracht.

Denk mee binnen de klankbordgroep
Hoe zorgen we ervoor dat buitenlandse studenten zich welkom voelen in Nederland en hoe binden we ze meer aan ons land? Denk mee over de uitvoering van het nationale actieplan 'Make it in the Netherlands!' en geef u vóór 15 april op voor de klankbordgroep. Meer informatie: klik hier.

Thema's

Partners