KvK zoekt waterschapsbestuurders

KVK waterschap 29 Aug 2014

De Kamer van Koophandel nodigt belangstellenden uit die het waterschap in hun regio willen vertegenwoordigen zich kandidaat te stellen. Dit kan via www.kvk.nl/waterschapsverkiezingen.De kandidaatstellingsperiode loopt van 1 september tot 15 oktober 2014. Kandidaten hebben affiniteit met het bedrijfsleven en met het werk van het waterschap en bij voorkeur bestuurlijke ervaring en goede contacten met het regionale bedrijfsleven.

Een waterschap is een functioneel bestuurslichaam dat belast is met de vervulling van specifieke (waterstaatkundige) taken die iedereen raken. In het waterschapsbestuur zijn plaatsen aangewezen voor vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven. De selectie en benoeming van deze vertegenwoordigers is een wettelijke taak van de Kamer van Koophandel. VNO-NCW Noord en MKB Noord vinden een goede inbreng van het bedrijfsleven in de Waterschappen belangrijk en roepen ondernemers daarom op om zich kandidaat te stellen.

Voor meer informatie gaat u naar www.kvk.nl/waterschapsverkiezingen

Thema's

Partners