122 miljoen voor innovaties en koolstofarme economie

SNN_op2014-2020 8 Dec 2014

Drenthe, Fryslân en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zetten tot 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij. De Europese Commissie gaf op 4 december haar formele goedkeuring. 9 december aanstaande wordt het feestelijke startsein gegeven in Leeuwarden. In Noord-Nederland gaat het loket als eerste van de vier economische regio's in Nederland open.

12 januari: openstelling subsidieloket
De eerste 8 miljoen euro is gericht op het realiseren van innovaties binnen producten, processen of diensten van het (Noord-Nederlandse) midden- en kleinbedrijf. Daarvan is 2,5 miljoen euro gericht op innovaties die bijdragen aan CO2-reductie. Dit gebeurt via een tender. Vanaf 12 januari 2015 kunnen de eerste projectvoorstellen ingediend worden. “We dagen het mkb uit om te komen met goede innovaties die bijdragen aan het versterken van Noord-Nederland”, aldus John Jorritsma, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

De komende weken organiseert het SNN verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor geïnteresseerden. Het loket sluit op 1 mei 2015. In de loop van 2015 zal er een tweede budget vanuit het Operationele Programma (OP) EFRO Noord-Nederland 2014 - 2020 beschikbaar komen. 

Wat is er deze programma periode anders?
Het nieuwe OP EFRO is gericht op innovatie en een koolstofarme economie. Het programma is minder breed opgezet dan het vorige programma, waarin naast innovatie ook geld beschikbaar was voor aanpak van binnensteden en het aantrekkelijker maken van het landelijk gebied.

Deze keuze komt onder andere voort uit een analyse die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van SNN. Uit deze analyse blijkt dat het Noord-Nederlandse mkb voldoende innovatieve ideeën heeft en dat het ook participeert in netwerken, maar dat de laatste stap naar daadwerkelijk innoveren te weinig wordt gezet. Het OP richt zich met name op het stimuleren van het zetten van die laatste stap. Daarnaast is de keuze ingegeven doordat er beperkter budget beschikbaar is, wat dwingt tot scherpere keuzes  (2007-2013: € 169 miljoen EFRO en € 80 miljoen Rijkscofinanciering versus 2014-2020: € 103,5 miljoen EFRO en € 18,5 miljoen Rijkscofinanciering).

Meer informatie over het OP EFRO Noord-Nederland 2014 – 2020, de eerste Tender ‘Valorisatie 2015’ en het onderzoek van onderzoeksbureau Panteia is te vinden op de website van het SNN: www.snn.eu/op2014-2020.

Partners