University Campus Fryslân wordt elfde faculteit RUG

UCF in Leeuwarden 26 Jan 2015

Universitair onderwijs komt terug in Fryslân. De University Campus Fryslân (UCF) in Leeuwarden wordt officieel de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Prof. dr. Jouke de Vries wordt per 1 mei 2015 benoemd als decaan van deze faculteit, die de naam University of Groningen/Campus Fryslân krijgt.

Gedeputeerde van Fryslân Jannewietske de Vries en collegevoorzitter van de RUG prof. dr. Sibrand Poppema presenteerden hun plannen op vrijdag 23 januari in Leeuwarden. Poppema is blij met de samenwerking in Fryslân: ‘We willen onze positie als universiteit van het noorden versterken door in een hechte samenwerking met de hogescholen in Leeuwarden gebruik te maken van de bestaande infrastructuur hier in de regio. Tegelijkertijd voorzien we daarmee het noorden van een stabiele en duurzame kennisinfrastructuur. We investeren in kennis en banen. Dat levert ons meer binding met de regio op, meer masterstudenten en onderzoek.’

Jannewietske de Vries: ‘Fryslân krijgt eindelijk weer een universiteit. Tweehonderd jaar na de sluiting van de universiteit van Franeker is dat heel goed nieuws voor de regio. Het is erg belangrijk dat hier op elk niveau gestudeerd kan worden. Van peuter tot promovendus moet iedereen zich in Fryslân thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Het is tegelijk een opwaardering van de provincie. We zijn een broedplaats van kennis en innovatie, een universiteit hoort daarbij.’

‘Universiteiten zijn steeds actiever in de regio,’ zegt Jouke de Vries. ‘Het is voor mij een geweldige kans om voor de RUG de elfde faculteit in Leeuwarden op te bouwen. Het wordt een universiteit van wereldklasse met sterke binding met de regio. De opleidingen zullen tot stand komen in overleg en nauwe samenwerking met de hogescholen in Leeuwarden, het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen.’

Masteropleidingen
De RUG wil aan de UCF masteropleidingen aanbieden die belangrijk zijn voor Fryslân. In totaal gaat het om vijf tot tien nieuwe opleidingen, die enkele honderden studenten naar Leeuwarden trekken. Momenteel is er al een aantal masteropleidingen in Leeuwarden. Zo is de RUG verantwoordelijk voor de masteropleiding Multilingualism.

University College Fryslân
Naast het realiseren van nieuwe masteropleidingen is een belangrijk speerpunt om in Leeuwarden een internationaal residentieel University College te realiseren. Het University College wordt een brede driejarige bacheloropleiding op het gebied van Politics, Philosophy, Psychology and Economics waarbij de studenten op de campus wonen en studeren. Het University College moet groeien naar een opleiding met zo’n 600 studenten.

University Campus Fryslân
UCF werd in 2011 gestart en wordt gesteund door de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Het doel is om de in de regio actieve universiteiten, de Friese onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de cultureel-maatschappelijke organisaties en de bedrijven met elkaar te verbinden. Zo wordt de kennisinfrastructuur en –economie versterkt en de positie van Leeuwarden als kennis- en studentenstad uitgebouwd. De themagebieden zijn water, energie, life science, toerisme, meertaligheid, duurzame samenleving, techniek en governance. De komende periode gaan hoogleraar-bestuurder prof. dr. Frans Zwarts (UCF) en decaan prof. dr. Jouke de Vries gebruiken om het huidige UCF in de elfde faculteit van de RUG te integreren.

Foto: UCF in Leeuwarden. 

 

Thema's

Partners