Green Deal Energiebesparing MKB Drenthe: focus op ontzorgen

green deal drenthe 19 Mrt 2015

Een samenwerking tussen Parkmanagement Drenthe, NMF Drenthe, Bouwend Nederland en VNO-NCW MKB Noord gaat het Drentse MKB helpen met energiebesparing. Een besparing van 700.000m3 gas of ruim 1 miljoen kilowatt uur ligt hiermee binnen handbereik. De provincie Drenthe ondersteunt het project Energiebesparing MKB Drenthe met een Green Deal van €150.000,-. Parkmanagement Drenthe stelt 60.000 euro beschikbaar.

Gedeputeerde Henk van de Boer verwacht dat dit project tenminste € 500.000 aan investeringen zal uitlokken. “Dat is goed voor de werkgelegenheid en geeft ondernemers meteen een lagere energierekening, zo licht hij toe.

“De praktijk leert dat ondernemers nu in beperkte mate energiebesparingsmaatregelen toepassen in hun bedrijven. Voor grote bedrijven zijn besparingsmaatregelen al verplicht en in de regelgeving vastgelegd. Bij kleinere ondernemingen ontbreekt vaak aan inzicht in de mogelijkheden en tijd om erin te verdiepen. Door ondernemers te ontzorgen en handhavers te scholen kan 15% besparing worden gehaald,” aldus Van de Boer.

Ondernemers krijgen via energieconsulenten een advies aangeboden. Ze krijgen ook hulp bij het maken van keuzes en bij de uitvoering van de geadviseerde maatregelen. Gedurende het gehele traject is een regelmatige afstemming met de handhavers van de Regionale Uitvoering Dienst Drenthe opgenomen. Ook hiermee wordt de slagingskans van het project vergroot.

Door de energiebesparing kan het MKB efficiënter ondernemen. Het geeft bovendien een positief beeld naar de klant, die steeds kritischer kijkt naar energieverbruik van zichzelf en zijn omgeving. En uiteindelijk draagt het bij aan de nationale milieudoelstellingen.

In het landelijke SER Energieakkoord zijn energiebesparingsafspraken vastgelegd. De noordelijke vertaling hiervan is het Bespaarakkoord Noord. Deze Green Deal is de Drentse uitwerking van dit akkoord voor de energiebesparing in het MKB. 

Thema's

Partners