VNO-NCW MKB Noord: 'Focus op vergroten groeivermogen'

verkiezingen_2015 24 Mrt 2015

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord roepen de verschillende politieke partijen in het Noorden op om aan de slag te gaan met het vergroten van het groeivermogen van Noord-Nederland. “In een brief aan de verschillende lijstrekkers en fractievoorzitters doen we een aantal handreikingen”, zegt directeur Lambert Zwiers. “Maar alles draait om het vergroten van het groeivermogen. Dat is alleen mogelijk als alle partijen de handen ineen slaan.”

VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en FNV Noord hebben eerder het initiatief genomen om een actieagenda voor de groei op te stellen. Deze wordt inmiddels ondersteund door een groot aantal partijen, meer dan 30 organisaties in Noord-Nederland. De gemeenschappelijke ambitie is om zowel groei van de economie als van de werkgelegenheid te bewerkstelligen. “Beide moeten minimaal op het nationaal gemiddelde gebracht worden”, stelt Zwiers.

Belangrijke acties in de agenda zijn volgens VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord:

- Doorgroei van de sterke Noordelijke economische speerpunten 
Investeer in de doorgroei van de sterke Noordelijke economische speerpunten en focus daarbij meer op business development, kennisvalorisatie, betrokkenheid van het MKB en internationalisering ten behoeve van de export.

- Versterking van het MKB
Versterk het MKB door te investeren in de groeibriljanten, in te zetten op starters en ondernemerschap in het onderwijs, export door middel van bedrijvennetwerken te vergroten en te investeren in toplocaties.

- Ontwikkeling van enkele toonaangevende icoonprojecten
Ontwikkel enkele toonaangevende icoonprojecten, waaronder het project innovatief en duurzaam bouwen en personalized & customized health. Beide icoonprojecten bieden kansen voor economische groei en werkgelegenheid in heel Noord-Nederland.

- Verdere verbetering van de bereikbaarheid
Verbeter bereikbaarheid, zodat het Noorden zo goed mogelijk bereikbaar is via weg, spoor, lucht en via (breedband)internet.

Naast deze focus op het vergroten van het groeivermogen wil Zwiers ook dat provincies een regierol vervullen op het gebied van ruimtelijke ordening. Hij denkt hierbij aan de (her)inrichting van bedrijventerreinen en binnensteden. Ook pleit Zwiers voor een actieve regierol van provincies als het gaat om gemeentelijke herindeling. “Wij pleiten voor het voortzetten van de herindelingen opdat er gemeenten ontstaan van minimaal 50.000 inwoners rondom een sterke herkenbare kernplaats en met een natuurlijk verzorgingsgebied. Onderzoeken wijzen uit dat dit de meest duurzame oplossing biedt”, aldus Zwiers.

Partners