Albert Bruins Slot nieuwe voorzitter CvB Drenthe College

Albert Bruins Slot 1 Apr 2015

Albert Bruins Slot volgt per 1 juli 2015 Ineke Donkervoort op als voorzitter College van Bestuur van Drenthe College. Albert Bruins Slot, bestuurslid bij VNO-NCW Noord, is nu nog algemeen directeur van Alescon in Asssen.

De Voorzitter van de Raad van Toezicht van Drenthe College, Dineke van As-Kleijwegt, is verheugd dat Albert Bruins Slot Drenthe College de komende jaren gaat leiden. Hij zal de positieve ontwikkeling, die Drenthe College de afgelopen zes jaar onder leiding van Ineke Donkervoort heeft gerealiseerd, verder kunnen uitbouwen.

Ineke Donkervoort kijkt terug op een periode waarin succesvol veranderingen in het onderwijs werden doorgevoerd, de financiële situatie is verbeterd, en waarin grote kwaliteitsslagen zijn gemaakt. Deze inspanningen werpen inmiddels hun vruchten af: in de meest recente uitgave van de MBO-Keuzegids blijkt dat Drenthe College landelijk een tweede plek bekleed en regionaal zelfs het beste grote ROC is. Daarnaast tonen recente onderzoeken onder diverse relatiegroepen aan dat de tevredenheid gemiddeld met een 7,5 wordt beoordeeld. Tenslotte behoort Drenthe College bij de landelijke top als het gaat om terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

Drenthe College is een regionaal opleidingscentrum, waar 664 mensen (FTE) werken en met vestigingen in Assen, Emmen en Meppel. Ruim 8.000 mbo-studenten, Entree-studenten en deelnemers aan educatieve trajecten volgen er hun opleiding.

Thema's

Partners