‘Focus op herstel economie verder uitbreiden‘

15 Sep 2015

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn redelijk positief over de begroting die het kabinet vandaag presenteert. Met de plannen ondersteunt het kabinet de herstellende economische groei en de werkgelegenheid. Ook de lastenverlichting van 5 miljard euro vindt directeur Lambert Zwiers een goede eerste stap.

“Maar het is van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland”, zegt Zwiers. “De lastenverlichting is daarin een onmisbare eerste stap maar moet na 2016 wel verder uitgebreid worden na jaren van flinke lastenverzwaringen.”

Ook is het voor het herstel van de (regionale) economie belangrijk dat de BTW-verhoging niet door gaat. “Dat zou vele duizenden banen gekost hebben”, zegt Zwiers. “We hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen en het is terecht dat het kabinet afziet van de verhoging.”

Financiering mkb blijvend aandachtspunt

“Maar daarmee zijn we er nog niet”, zegt Zwiers. “De begroting mist een belangrijke impuls voor de retailsector. De omstandigheden van de laatste jaren hebben grote invloed gehad op deze sector en daarmee ook op de regionale economie en samenleving. Kleine vitale dorpen en binnensteden zijn onmisbaar voor het ondernemerschap en groei van de economie in Noord-Nederland.”

De verlaging van de loonkosten is een goed begin. “De werkgelegenheid in de regio heeft een stimulans nodig. Dat kan door lagere kosten voor arbeid, meer kapitaal en goed opgeleide mensen”, aldus Zwiers. De durfkapitaalregeling, waarmee het fiscaal aantrekkelijk wordt voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven, is een mooie aanzet. “Veel mkb’ers hebben moeite om aan geld te komen omdat banken noodgedwongen meer risicomijdend zijn geworden. Financiering staat onder druk en hopelijk komt daar snel verandering in.”

Verhoging energiebelasting

Ook is het een gemiste kans dat dat er, in tegenstelling tot omringende landen, geen vrijstelling komt van de energiebelasting voor energie-intensieve bedrijven, in de grootmetaalsector en chemische industrie. De energiebelasting gaat volgend jaar omhoog. “Die voorgenomen verhoging frustreert de werkgelegenheid en beschadigt de concurrentiepositie van de getroffen bedrijven. De werkgelegenheid zal daaronder gaan lijden, met name in de Eemsdelta regio en Zuid-Oost Drenthe”, voorspelt Zwiers. “We pleiten ervoor om deze energie-intensieve bedrijven te ontzien bij deze verhoging en proberen het kabinet ervan te doordringen dat veel bedrijven hierdoor in de problemen gaan komen. Dit moet leiden tot concrete maatregelen en dat gaan we de komende tijd scherp in de gaten houden.” 

Partners