‘Meerjarenprogramma belangrijke stap voor herstel vertrouwen’

4 Nov 2015

VNO-NCW Noord en MKB Noord zijn positief over het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen dat vandaag werd gepresenteerd. In het Meerjarenprogramma schetst Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders een concreet perspectief voor het door aardbevingen getroffen gebied in Groningen.  

“Dat is een belangrijke stap om het vertrouwen bij burgers en ondernemers binnen het gebied weer op peil te krijgen”, zegt senior manager Jan-Willem Lobeek van VNO-NCW MKB Noord. “Zowel voor de schadeafhandeling als voor de versterkingsopgave wordt een concreet proces geschilderd waarbij de bewoners een centrale rol spelen. Het is nu aan alle partijen, waaronder het bedrijfsleven, om er voor te zorgen dat de productie zo snel mogelijk op stoom komt.”

Bedrijvenloket goede eerste stap

Verder schept het Meerjarenprogramma duidelijkheid over hoe om te gaan met normen en risico’s, iets waar tot op heden bedrijven en instellingen vaak onzeker over waren. Voor bedrijven en instellingen is het verder van belang dat er ook voor hen een eenduidige procedure komt met betrekking tot de schadeafhandeling, de mogelijke versterkingsopgave en andere specifieke bedrijfsgerelateerde zaken. Het opzetten van een bedrijvenloket is daarin een goede eerste stap.

Ook is VNO-NCW MKB Noord verheugd over de ambities met betrekking tot de energietransitie. Dit gebied zou hiermee het eerste gebied in Nederland zijn waar nul-op-de-meter de norm is. “Een ambitie die goed aansluit bij de Noordelijke ambities en de ambitie van VNO-NCW MKB Noord om op dit vlak koploper te willen zijn”, zegt Lobeek.

Flinke economische impuls

VNO-NCW MKB Noordverwachten dat de bouwopgave en de energietransitie alleen al een flinke economische impuls voor het gebied met zich meebrengt. “Dit staat nog los van de economische ambities die met behulp van de Economic Board Groningen moeten worden gerealiseerd”, aldus Lobeek.

Partners