‘Aanleg Zuidelijke Ringweg definitief van start’

19 Okt 2016

VNO-NCW MKB Noord is verheugd over de uitspraak van de Raad van State dat het project ‘Zuidelijke Ringweg Groningen’ nu definitief kan worden uitgevoerd.

“We zijn blij dat niets de start en aanleg van de zuidelijke ringweg meer in de weg staat”, zegt directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW MKB Noord. “Het project kan nu definitief worden uitgevoerd.”

Leefbaarheid

Dit traject is van zeer grote waarde voor onze regio, zegt Zwiers. “De aanleg zorgt voor grote economische voordelen. Niet alleen de bereikbaarheid van de regio zal worden vergroot, de aanleg zorgt ook voor een investeringsimpuls van ruim 600 miljoen euro voor deze regio. Dat levert heel veel banen op. Circa 70 procent van de werkgelegenheid zal in het Noorden neerslaan.” 

De aanleg van zuidelijke ringweg biedt een uitgelezen kans om de leefbaarheid en veiligheid van stad en regio te verbeteren, vindt Zwiers. “De ringweg komt nu duidelijk capaciteit tekort. Dat zorgt voor vertraging en overlast. De aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg zal de aantrekkelijkheid van onze regio als vestigingsplek aanzienlijk vergroten.”

Economie volgt infrastructuur

Infrastructuur en de hiermee gepaard gaande mobiliteit en regionale bereikbaarheid zijn een noodzakelijke voorwaarde voor maatschappelijke welvaart, zegt Zwiers. “Het principe dat economie infrastructuur volgt, komt hier helemaal tot uiting. Een goed functionerend infrastructuurnetwerk is dan ook van groot belang voor de economische ontwikkeling van onze regio.”

De werkzaamheden aan de ringweg zullen de komende jaren ongetwijfeld met flinke overlast gepaard gaan, zegt Zwiers. “Maar ik heb het volste vertrouwen dat de integrale aanpak van Groningen Bereikbaar dit tot een aanvaardbare vorm zal beperken.”

Partners