VNO-NCW MKB Noord is robuuste vereniging met twee labels

ALV 12 Dec 2016

Dit jaar schreven de leden van VNO-NCW Noord geschiedenis. Zij stemden tijdens de Algemene Ledenvergadering in met de statutaire verankering van de samenwerking tussen VNO-NCW Noord en MKB Noord. Met recht een historisch moment, aldus voorzitter Alfred Welink en directeur Lambert Zwiers.

Dit moment was het slotstuk van het integratieproces tussen VNO-NCW Noord en MKB Noord. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd toegelicht hoe een en ander is geformaliseerd. De statuten van VNO-NCW Noord gaan over in statuten voor de nieuwe vereniging VNO-NCW MKB Noord. Binnen deze vereniging wordt de belangenbehartiging zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt. Voor de leden verandert er verder weinig; beide labels blijven hun eigen bijeenkomsten organiseren. Wel komt er een gezamenlijke ALV, waarin de leden zich kunnen uitspreken over het verenigingsbeleid. Deze laatste stap in de samenwerking werd door de vergadering met welgemeend applaus ontvangen én bekrachtigd.

“Al sinds 2007 zijn VNO-NCW Noord en MKB Noord op weg om de onderlinge samenwerking te intensiveren”, zei Zwiers tijdens de bijeenkomst. “Het belangrijkste motief hiervoor is dat de zaken waarvoor beide organisaties staan, in belangrijke mate overeenkomen. Door dit juridisch vast te leggen, vormen we een robuuste vereniging met specifieke deelgroepen als fundament.”

Kansen Noord-Nederland

Zwiers blikte tijdens de vergadering traditiegetrouw ook terug op het afgelopen jaar en sprak zijn ambities uit voor het komende jaar. Hij ging in op de visie van de vereniging: ‘Vooruitgang vraagt ondernemerschap’. “Het innovatiepotentieel in het Noorden is sterk genoeg voor bovengemiddelde groeiontwikkeling, mits focus en samenwerking prioriteit krijgen.”

Zwiers haalde daarbij enkele thema’s naar voren die van groot belang zijn voor onze regio. “Waterstof, energietransitie en healthy ageing zijn onderwerpen waar Noord-Nederland zich op kan profileren. Op dit moment ontkiemen er in onze regio allerlei initiatieven met economisch en maatschappelijk rendement. Die initiatieven streven stuk voor stuk naar een versnelling van regionale ontwikkeling gebaseerd op de kwaliteiten van onze regio en met een blik op de toekomst. De Noordelijke Innovation Board heeft daarbij de taak om dit innovatiegericht gedrag aan te moedigen, verbindingen te leggen tussen projecten, ideeën te signaleren én te ondersteunen en de voortgang te versnellen.”

De komende jaren wil Zwiers de focus op sociale en economische innovatie verder intensiveren. “We moeten gaan inzetten op het genereren en benutten van verdienkansen door recht op het doel af te kiezen voor strategisch investeren in de grote transities van deze tijd en daarmee in het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. In onze regio liggen de kansen.”

Partners