VNO-NCW Noord en MKB Noord vormen vanaf nu één vereniging

Algemene Ledenvergadering 4 Jan 2017

VNO-NCW Noord en MKB Noord vormen vanaf nu één vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd er met luid applaus ingestemd met de statutaire verankering van de samenwerking tussen VNO-NCW Noord en MKB Noord. “Een historisch en uniek moment”, zegt directeur Lambert Zwiers. “In Nederland is dit nog niet eerder voorgekomen.”

Dit moment was  het slotstuk van het integratieproces tussen VNO-NCW Noord en MKB Noord. “Al sinds 2007 zijn VNO-NCW Noord en MKB Noord op weg om de onderlinge samenwerking te intensiveren”, zei Zwiers tijdens de bijeenkomst. “Het belangrijkste motief hiervoor is dat de zaken waarvoor beide organisaties staan, in belangrijke mate overeenkomen. Door dit juridisch vast te leggen, vormen we een robuuste vereniging met specifieke deelgroepen als fundament.”

Niet eerder werd in Nederland zo’n samenwerking tot stand gebracht. “Noord-Nederland loopt hierin voorop”, zegt Zwiers. “In 1995 gingen de verenigingen KNOV en NCOV samen onder de naam MKB Nederland, met lokale afdelingen. MKB Noord was er daar één van. In 1996 gingen VNO en NCW een samenwerking aan en werd de werkgeversvereniging VNO-NCW  tot stand gebracht, met regionale verenigingen. In het Noorden hebben we nu als eerste één grote ondernemersvereniging.”

Twee labels

Deze deelgroepen, de labels VNO-NCW Noord en MKB Noord, blijven bestaan omdat er een sterke behoefte bij de leden is om zich aan één van beide labels te binden. Zowel MKB Noord als VNO-NCW Noord hebben een duidelijke eigen identiteit, een eigen cultuur en richten zich ook op eigen onderwerpen. Ook zijn er voor beide labels accenten aan te brengen in de focus: MKB Noord richt zich meer op de korte termijn en de eigen regio, terwijl VNO-NCW Noord juist bezig is met de lange termijn en zich internationaler oriënteert.

Om die reden vinden ledenactiviteiten ook altijd gescheiden plaats behalve de algemene ledenvergadering die in gezamenlijkheid wordt georganiseerd. Ook heeft ieder label een eigen voorzitter die door de eigen leden wordt gekozen. Belangenbehartiging vindt in principe onder de vlag van beide labels gezamenlijk plaats tenzij het beter wordt geacht om een van beide labels in te zetten voor effectieve beïnvloeding.

Sprong naar nieuw niveau

Het samengaan tot één vereniging is voor ons een duidelijke stap vooruit, zegt Zwiers. “Hiermee stralen we uit dat we vertrouwen hebben in de toekomst en dat we samen op gaan trekken om aan een beter Noord-Nederland te kunnen bouwen. Daarvoor moeten we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een nieuw niveau brengen. Dit is een sprong naar een nieuwe staat van welvaart, duurzaamheid en een maatschappij met kansen voor iedereen. Juist in samenwerking met elkaar ligt de grote kracht van onze vereniging.”

 

Partners