Herbenoeming Hans de Boer als voorzitter VNO-NCW

Hans de boer ALV 26 Jan 2017

Hans de Boer is door het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW aangezocht en bereid gevonden om een tweede termijn (medio 2017 tot medio 2020) als voorzitter te fungeren van de Ondernemersvereniging VNO-NCW. 

De herbenoeming van de voorzitter past in de strategie van VNO-NCW om met een ambitieus privaat en publiek programma in onzekere tijden de sterke positie van Nederland verder uit te bouwen met kansen voor iedereen. VNO-NCW pleit voor een verbindend perspectief voor een veilig, duurzaam en welvarend Nederland. De verbinding zoeken de ondernemers met de gezamenlijke campagne met MKB-Nederland en LTO-Nederland (www.nl-nextlevel.nl) en door actief de samenwerking te zoeken met andere maatschappelijke partijen, zoals de milieubeweging en de vakbeweging.

Partners