‘Nieuw kabinet moet vastgoedfonds helpen initiëren’

Stemmen 16 Mrt 2017

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn blij dat de verkiezingsuitslag een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld. Deze stabiliteit is nodig om de vraagstukken waar Noord-Nederland voor staat aan te kunnen pakken.

Het is daarbij van groot belang dat het nieuwe kabinet serieus gaat kijken naar het plan van voorzitter Alfred Welink om een vastgoedfonds op te richten, vindt directeur Lambert Zwiers. “Dit fonds moet zo’n 50.000 woningen in het aardbevingsgebied opkopen en daarna zelf de regie over het gebied nemen. Wij onderzoeken nu de mogelijkheden voor oprichting van dit fonds en een nieuw kabinet zou ons daarin moeten steunen.”

Uit zo’n fonds vloeien uiteindelijk duurzame en langjarige perspectieven voort, zegt Zwiers. “De versterkingsoperatie kan gebundeld en met meer tempo worden uitgevoerd, eventuele verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld nul-op-de-meter, kunnen worden meegenomen en er kan beter worden geanticipeerd op de behoeften op de woningmarkt.”

Demografiefonds

Het doel is uiteindelijk om het probleemgebied om te toveren in het ‘meest aantrekkelijke woon-, leef- en werkgebied van Nederland’, zegt Zwiers. “We willen een gebied creëren dat bruist en dynamisch is en waar op een innovatieve manier wordt omgegaan met de maatschappelijke uitdagingen in onze regio.”

Zwiers roept de noordelijke provincies én de provincies in de andere delen van het land op om met elkaar in gesprek te gaan over een Demografiefonds. “Dit moeten we samen gaan bepleiten omdat dit verder reikt dan de grenzen van het Noorden. Dit is bijvoorbeeld hard nodig om de digitale infrastructuur op orde te krijgen, maar ook om de vitalisering van steden en dorpen op gang te krijgen.”

Energietransitie

In dat licht past ook de komst van het Internationaal Klimaatinstituut naar het Noorden, vindt Zwiers. “Tijdens het lijsttrekkersdebat in Groningen is daar door verschillende partijen over gesproken. Het is van belang dat de aansporingen die toen zijn gedaan, nu worden verzilverd.”

Dat geldt ook voor de ambities van Noord-Nederland om koploper te worden op het gebied van energietransitie. “Een plan dat recent naar voren kwam is het opzetten van de grootste groene waterstof installatie van Europa in Noord-Nederland, zegt Zwiers. “Via een publiek-private manier van financiering zijn hier zeker mogelijkheden voor. Op deze manier kan deze regio zich ontwikkelen tot een sterke groene waterstofeconomie, wat een enorme impact heeft op het aanjagen van de energietransitie.

Verminderen werkgeversdruk

Bij het nieuwe kabinet zullen we ook opnieuw het verminderen van de werkgeversdruk onder de aandacht brengen, zegt Zwiers. “Door hier anders mee om te gaan, kunnen we tienduizenden banen creëren. Werkgevers zijn op dit moment volkomen overbelast door de vele verplichtingen en lasten die aan de arbeidsovereenkomst zijn verbonden, inclusief de buitensporige verplichtingen van loondoorbetaling bij ziekte en het arbeidsrecht dat nog is geënt op verhoudingen uit de twintigste eeuw. Werkgevers zijn begrijpelijk terughoudend over een vast dienstverband, omdat met deze regels nogal wat risico’s voor de werkgever met zich meebrengen. Deze wetten en regels moeten door het nieuwe kabinet opnieuw tegen het licht gehouden worden.”

Partners