INNPACT op reis naar Kopenhagen

groepsfoto 16 Okt 2017

Afgelopen week vertrokken 17 INNPACT’ers naar Kopenhagen voor de eerste INNPACT-reis. INNPACT staat voor ondernemende verbondenheid in Noord-Nederland, elkaar kennen en toegang bieden tot elkaars netwerk. Daarin is met de trip naar Kopenhagen de eerste stap gezet.

Maar dat niet alleen: met deze trip hebben de leden van INNPACT zich verder georiënteerd op het thema ‘Energietransitie’ en zich verdiept in de aanpak van de Denen op dit gebied.

Daarnaast is er tijdens de reis gebrainstormd over het realiseren van onze doelen, ambities én de kansen die er in Noord-Nederland liggen – en aan welk aandachtsgebied VNO-NCW Noord in 2018 systematisch aandacht moet geven en hoe we daar als vereniging via topbijeenkomsten in samenwerking met onze leden het beste vorm en inhoud aan kunnen geven.

Vertrouwen

De eerste ochtend van de reis stond in het teken van de Deense cultuur en de energietransitie. Caroline Boessenkool, die sinds enkele jaren in Kopenhagen woont, vertelde pover de Deense cultuur, de manier waarop zij omgaan met bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen en de mindset van de gemiddelde Deen. 

Uit het verhaal van Boessenkool blijkt dat de nadruk ligt, zowel bij politiek en overheid als het bedrijfsleven, op verantwoording en transparantie. “Je legt uit wat je doet, en waarom je dat doet”, zegt Boessenkool. “De burger is zich in Denemarken bewust van wat ze van haar bestuurders mag verwachten, dat ze inzicht krijgt in procedures en dat alle belangen gewogen worden. Dat zie je lokaal, maar ook landelijk. Kijk naar de rol van de ombudsman. Dat maakt dat burgers voelen dat de overheid er vóór ze is, en niet tégen hen, als het nodig is.” 

Een andere consequentie van de Deense eenheid is dat die focus op het collectief automatisch minder ruimte maakt voor het individu en het overwegen van alternatieve oplossingen. Boessenkool legt uit: “In Denemarken kiest men één oplossing, en dat is het dan. Vergroening van de economie: men zet vol in op windenergie en stimuleert ecologische producten. Daarom pakt dat hier dus zo uit.”

Think Denmark

Na het verhaal van Boessenkool zijn de INNPACT’ers doorgegaan naar de State of Green, een organisatie waarin groene initiatieven en kennis samenkomen.  Zij noemen zichzelf de toegangspoort tot groene oplossingen en Deense groen beleid – van groene energie tot schoon water en hulpbronnenefficiëntie. De INNPACT’ers kregen op deze locatie een inkijkje in het landschap van groene Deense oplossingen. Projectmanager Christoffer Trojaborg Julian vertelde over de wijze waarop Denemarken omgaat met het besluit van de overheid om in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. “Duurzame economische groei en de zekerheid van energie en watervoorziening behoren vandaag tot de grootste mondiale uitdagingen”, vertelde Christoffer. “Als het eerste land in de wereld heeft Denemarken besloten om de transitie naar een groene groei-economie aan te gaan en volledig onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen in 2050.”

Brainstorm

Tijdens de reis zijn we  ook concreet aan de slag gegaan met de vraag  aan welk aandachtsgebied VNO-NCW Noord in 2018 systematisch aandacht moet geven en hoe we daar als vereniging via topbijeenkomsten in samenwerking met onze leden het beste vorm en inhoud aan kunnen geven.

Dit resulteerde in verschillende thema’s, die vervolgens door de groep op belangrijkheid werden gesorteerd. Leefbaarheid, trots, inzetten van onbenutte bronnen in de breedste zin van het woord, waren onderwerpen die in de brainstorm werden genoemd. Opvallend was dat de rode draad in elke pitch van de verschillende groepen min of meer gelijk was: stimuleren van ondernemerschap en de economie en het benutten van talenten die nu nog onaangeroerd zijn.

De onderwerpen die genoemd zijn, zullen verder uitgediept worden en tijdens de Algemene Ledenvergadering in december gaan we hier uitgebreid op in.

 

 

 

Partners