VNO-NCW Noord gaat komend jaar vol inzetten op talentontwikkeling

Jaarthema 7 Dec 2017

‘(Er)ken je talent’, dat is hét thema waar VNO-NCW Noord in 2018 concreet mee aan de slag gaat. Een jaar lang zal de vereniging zich op dit thema extra gaan inspannen. Directeur Lambert Zwiers maakte dat tijdens de Eindejaarsreceptie in De Nieuwe Kolk bekend.

 Het is voor het eerst dat de vereniging gaat werken met een jaarthema. “Als vereniging willen we richtinggevend zijn voor de toekomst van onze regio en onze leden ondersteunen om daarin het voortouw te nemen”, zegt Zwiers. “Uit gesprekken en brainstorms met onze leden is duidelijk naar voren gekomen dat talentontwikkeling en behoud van talent extra aandacht behoeft. Samen met onze leden willen we op dit thema meer kracht genereren.”

Het vinden, boeien en binden van de juiste medewerkers is van cruciaal belang voor bedrijven, zegt Zwiers. “Om hun verdienvermogen te vergroten, is het essentieel om talent te (er)kennen en hiermee aan de slag te gaan. Als het gaat om talent geldt ‘use it or lose it.’ Wij willen onze leden hierin faciliteren.”

Vier domeinen

Om dit brede thema ‘(er)ken je talent’ goed neer te kunnen zetten, zijn er vier verschillende domeinen benoemd: jongt talent, bright grey, talent reeds in huis en talent buitenspel. “Het benutten van talent kent vele facetten”, vertelt Zwiers. “Daarom is er gekozen om het grotere thema vanuit vier invalshoeken te benaderen. Zo zetten we in op het behoud van jong talent voor de regio, het optimaal gebruiken van ‘ouder’ talent, het ontwikkelen van talent dat we al hebben en het activeren van talent dat nu nog niet meedoet.”

Het is de bedoeling dat de leden van VNO-NCW Noord actief betrokken worden bij het jaarthema. Zwiers: “We gaan gezamenlijk aan de slag om te definiëren welke problemen/uitdagingen binnen de domeinen spelen, welke resultaten wij moeten zien te bereiken en welke professionele partners hierbij kunnen helpen.”

 

 

Partners